สดร. ชวนจับตา “ดาวหาง C/2019 Y4 (ATLAS)” อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเดือน เม.ย. นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

Read more

สดร. เดินหน้าวิจัยคุณภาพอากาศ หาเหตุต้นตอฝุ่นพิษ PM 2.5

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สดร. ชวนล้อมวงพบปะ 2 นักดาราศาสตร์ระดับโลกในงานเสวนา Into the Unknown ดาราศาสตร์ : ภารกิจค้นคว้าไม่รู้จบ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สดร. ชวนชม “ฝนดาวตกควอดรานติดส์” ต้อนรับทศวรรษใหม่ 3-4 ม.ค. นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สดร. ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขผ่าน “ต้นคริสต์มาสแห่งเอกภพ”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สดร. จัดงานเสวนา “ไขปริศนา…สิ่งมีชีวิตนอกโลก”

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศ

Read more

สดร.ชวนชมฝนดาวตกต้อนรับวันแม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more