สดร.เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

ชาวไทยสนใจชม “สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย” คึกคักทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สดร. ชี้ สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ คำนวณล่วงหน้าได้หลายพันปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สดร. แนะวิธีชม “สุริยุปราคาบางส่วน” 21 มิถุนายน นี้ อย่างปลอดภัยไร้กังวล

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สดร. พร้อมเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 19 มิถุนายน พร้อมปรับรูปแบบการบริการเป็นแบบ New Normal

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

ุสำหรับผู้ที่ชอบดูดาว สดร.ชวน DIY “แผนที่ดาว” ใช้เองอย่างง่ายได้ที่บ้าน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สดร. ชวนจับตา “ดาวหาง C/2019 Y4 (ATLAS)” อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเดือน เม.ย. นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

Read more

สดร. เดินหน้าวิจัยคุณภาพอากาศ หาเหตุต้นตอฝุ่นพิษ PM 2.5

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more