พาณิชย์ลำพูน จัดเสวนาและแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานพาณิชย์จังหว

Read more

ลำพูน ภูมิใจเสนอ “สุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถนวัตกรรมจังหวัดลำพูน” เตรียมความพร้อมสู่สากล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย

Read more