“อบจ.ลำพูน” ชวนเที่ยว งาน “เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน” ในบรรยากาศ “ลำพูนเมืองบุญผ้างาม”

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

พาณิชย์ลำพูน จัดเสวนาและแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานพาณิชย์จังหว

Read more

ลำพูน ภูมิใจเสนอ “สุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถนวัตกรรมจังหวัดลำพูน” เตรียมความพร้อมสู่สากล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย

Read more