สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลัง วิจัยสารทดแทนกำจัดศัตรูพืชนำร่องพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

นายองอาจ กิตติคุณชัย

Read more

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน อบรมให้ความรู้ “การใช้สารเคมีกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) อย่างปลอดภัย”

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย

Read more

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปหวั่น !!! สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเป้าส่งออกติดลบ 1% วอนรัฐเร่งดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ

นายองอาจ  กิตติคุณชั

Read more

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดห

Read more