คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยือน ม.แม่โจ้ พร้อมทั้งหารือการยกระดับชุมชนในการพัฒนาสมุนไพรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 19

Read more

“มทร.ล้านนา”ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์สู่กระบวนการธุรกิจอย่างมีศักยภาพ “Maejo Licensing and Pitching Day 2021”

อุทยานวิทยาศาสตร์เทค

Read more

นศ.วิศวกรรมฯ ม.แม่โจ้ “ประยุกต์อุปกรณ์ IOT ทางการเกษตรสร้างสูตรพยากรณ์วันเก็บเกี่ยวหญ้าพลังงานสุวรรณภูมิ” ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ได้รับ 3 รางวัล การแข่งขันทักษะวิศวกรรมเกษตรระดับประเทศ ปี 2565

“หญ้าพลังงานสุวรรณภู

Read more

2 ทีมเยาวชน ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลเหรียญทอง-เหรียญเงิน I-New Gen Award 2021 เตรียมต่อยอดผลงานขยายผลสู่สาธารณชน

ผลงานประดิษฐ์ของนักศ

Read more

นศ.ปริญญาโท ม.แม่โจ้ รับรางวัล “Best Presenter” ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 2021 ระดับนานาชาติ

Ms. Marlen Trejo นัก

Read more

“ชาเชียงดาพารวย” ราชินีสมุนไพรพื้นบ้านหลากสรรพคุณคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์บ้านป่าสักน้อย

ในอดีตที่ผ่านมาประชา

Read more

ชาวมทร.ล้านนา เฮลั่น ขอบคุณสภามหาวิทยาลัย เลือก “จัตตุฤทธิ์” เป็นอธิการบดี

ที่ประชุมสภามหาวิทยา

Read more

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมยินดี อธิการบดีรับรางวัล UPLB Presidential Award.. Best of The Best รางวัลศิษย์เก่า UPLB ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1

Read more