ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แถลงข่าว การจัดงาน มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2566

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน” โครงการลําพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ในการนี้ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นางปาลิตา คำปันนา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (สำนักงานลำปาง) และนายสุธรรม ปาระพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง (ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง) ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้ามาชมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนชาติพันธุ์ของจังหวัดลำพูน ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรม มาพัฒนาและต่อยอดในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น