สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ ยกระดับอาชีพ “แคดดี้” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้โครงการ Caddies Academy

นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Caddies Academy เพื่อยกระดับอาชีพ “แคดดี้” ณ ห้องประชุม อาคารคลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพให้กับแคดดี้ให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุม ก่อตั้งเมื่อปี 2533 บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ โดยได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยสถาปนิก นักออกแบบสนามกอล์ฟระดับโลกชื่อ เดนนิส กริฟฟิธส์ ซึ่งได้ผสมผสานทัศนียภาพของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่านสีเขียว และสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ที่ทำให้สนามกอล์ฟแห่งนี้ เป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับโลกที่เป็นเสมือนอัญมณีด้านสถาปัตยกรรมแห่งกีฬากอล์ฟในหุบเขาแห่งความรื่นรมย์ที่สามารถมาพักผ่อน มาออกรอบเล่นกอล์ฟ มาประชุมสังสรรค์ที่คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ ได้ตลอดปี

สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักกอล์ฟทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ชื่นชอบความท้าทายและความเพลิดเพลินในสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม ที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีตลอดปี ตลอดถึงความทันสมัยของระบบแสงแอลอีดีที่พร้อมให้บริการสำหรับนักกอล์ฟที่ชื่นชอบไน้ท์กอล์ฟที่เย็นสบายภายใต้ท้องฟ้าสีสวยของอากาศของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในยามเย็น พร้อมทั้งเป็นธุรกิจในสายสุขภาพและการกีฬาของกลุ่มซัมมิท คอร์เปอเรชั่น ซึ่งมีนโยบายและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะยกระดับมาตรฐานกีฬากอล์ฟในประเทศไทยให้มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และทำให้สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ เป็นจุดหมายของนักกีฬากอล์ฟจากทุกมุมโลกให้มาเพิ่มประสบการณ์และความเพลิดเพลินกับกีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่

“นักกีฬากอล์ฟ ต้องการผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ สนาม ภูมิประเทศ และมีจิตใจบริการ” ซึ่งเป็นที่มาของโครงการพัฒนาแคดดี้มืออาชีพของสนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ , สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ , อำเภอแม่ริม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ที่จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่แคดดี้กว่า 250 คน โดยแต่ละคนมีประสบการณ์ในการเป็นแคดดี้มามากกว่า 5 ปี เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ช่วยในสนามที่เป็นมากกกว่าทำหน้าที่เดินถือถุงกอล์ฟให้กับนักกอล์ฟ แต่เป็นที่ปรึกษาในสนามกอล์ฟและเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬากอล์ฟ

“ความรู้เรื่องไลน์ เลย์เอ้าท์ ทิศทางลม ระยะ ภูมิประเทศ และความสามารถในการสื่อสารกับนักกอล์ฟจากนานาประเทศเป็นทักษะที่จำเป็นที่ทางสนามซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ ของเราให้ความสำคัญ และมากกว่าการเป็นผู้ช่วยในสนามกอล์ฟ แคดดี้ของสนามเราคือตัวแทนของคนเชียงใหม่ที่มีน้ำใจในงานบริการและจิตใจที่งดงามที่ดูแลนักกอล์ฟเสมือนแขกแก้วที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่” นางสาวภูวนิดา เตชะธนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรและธุรกิจ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการพัฒนาแคดดี้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ทางสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลได้พัฒนาหลักสูตรโดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬาและการท่องเที่ยวที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้

นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเสริมว่า “ในมิติของเศรษฐกิจและสังคม สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ ได้ทำให้เกิดการจ้างงานโดยตรงกว่า 500 ตำแหน่งงานในชุมชน ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ได้เร็ว และจากการที่มีนักกอล์ฟ นักท่องเที่ยว จากทั่วประเทศและนานาชาติ เดินทางมาเล่นกีฬากอล์ฟในอำเภอแม่ริม ซึ่งมีทัศนียภาพและอากาศที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้ของหุบเขาแม่สา ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความคึกคัก มีการจ้างงาน และส่งเสริมชื่อเสียงของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตลอดปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของอำเภอแม่ริมและจังหวัดเชียงใหม่ คือ เชียงใหม่ เที่ยวได้ทั้งปี”

“การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ เป็นนโยบายหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ต้องการนำเสนอความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและความมีใจบริการและความรู้ในธุรกิจกีฬากอล์ฟของคนเชียงใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติรู้จักจังหวัดเชียงใหม่อีกมิติหนึ่ง นอกเหนือจากความสวยงามและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม” และ “สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ฯ สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักกีฬากอล์ฟและนักท่องเที่ยวได้ทุกมิติ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายและแผนในการสนับสนุนผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในจังหวัดเพื่อพัฒนามาตรฐานสนามและมาตรฐานของบุคลากร ยกระดับการต้อนรับนักกอล์ฟจากทั่วโลกได้ตลอดปี”

นางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนกีฬากอล์ฟให้เป็นกิจกรรมหลักของนโยบาย Sustainable Tourism หรือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมของเชียงใหม่ผ่านสถาปัตยกรรม การออกแบบ อาหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้สามารถดำเนินชีวิตและธุรกิจควบคู่กันได้อย่างกลมกลืน ซึ่งโครงการพัฒนาแคดดี้ของสนามกอล์ฟซัมมิท ได้มาเสริมจุดแข็งและเติมเต็มอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของเชียงใหม่เข้าไปในกีฬากอล์ฟโดยให้แคดดี้เป็นหนึ่งในทูตวัฒนธรรมที่จะส่งมอบความสวยงามและมารยาทอันดีงามของงานบริการผ่านบุคลากรของสนามกอล์ฟที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงของสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ฯ

ด้าน ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการพัฒนาแคดดี้ ซึ่งเป็นผู้ช่วยนักกอล์ฟในสนาม ถือเป็นหัวใจหลักของกีฬากอล์ฟ เพราะแคดดี้เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจที่คอยอำนวยความสะดวก ให้ข้อมูล หรือให้ความเห็นในการแก้ปัญหาในสนามได้เป็นอย่างดี เพราะแคดดี้คือคนที่รู้จักภูมิประเทศ รู้จักไลน์ เลย์เอ้าท์ และข้อจำกัดต่างๆ ในสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักกอล์ฟยังไม่มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศของสนามนั้นๆ ซึ่งโครงการพัฒนาแคดดี้ของสนามซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของสนาม และถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระดับแคดดี้ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและทีมวิทยากร และเป็นโครงการความร่วมมือระยะยาวที่ทุกองค์กรจะร่วมกันขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับความพร้อมของสนามเพื่อรองรับนักกอล์ฟจากนานาชาติและประเทศไทยให้สามารถเล่นกอล์ฟได้ความเพลิดเพลินและคุณภาพ

ส่วนนายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกระดับกีฬาภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในด้านศิลปและวัฒนธรรมอันงดงาม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการของจังหวัด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจกีฬาในภาคเอกชนให้มีกิจกรรมการแข่งขันในทุกระดับภายในจังหวัดมากขึ้น การริเริ่มโครงการฝึกอบรมแคดดี้ของสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ ครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับวิชาชีพของบุคลากรการกีฬาและมาตรฐานของสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ และนับว่าเป็นครั้งแรกที่สนามกอล์ฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด ซึ่งทางสมาคมฯ ให้การสนับสนุนโครงการนี้และจะนำแนวคิดนี้ไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพในธุรกิจกีฬาแขนงอื่นๆ มากขึ้น และขอเชิญชวนนักกีฬานักกอล์ฟได้มาออกรอบ มาเล่นกอล์ฟที่สนามซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เพื่อทดสอบความท้าทายของสนาม และเพลิดเพลินกับการเล่นกอล์ฟกับผู้ช่วยมืออาชีพหรือแคดดี้ของสนามซัมมิทฯ”

นายคิม ออง ซุก (Mr. Kim Hong Seok) ผู้บริหารของบริษัท ซีเจทัวร์ จำกัด หนึ่งในบริษัททัวร์ ที่เป็นผู้จัดโปรแกรมทัวร์แบบเหมาลำ (Chartered Flight) ให้แก่นักท่องเที่ยวเกาหลีให้มาเล่นกีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ว่าเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และมีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์สามารถจัดกิจกรรมให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจต่างกันได้ อาทิ นักท่องเที่ยวสูงอายุและสุภาพสตรีจะชอบการเที่ยววัดและสถานที่ซึ่งมีความสวยงาม นักกีฬากอล์ฟจะชอบเชียงใหม่เพราะมีอากาศที่อบอุ่นในฤดูหนาวซึ่งจะแตกต่างจากประเทศเกาหลีในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวจัดไม่สามารถเล่นกีฬากอล์ฟได้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงานจะชอบเที่ยวสนุกสนานและช็อปปิ้ง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีได้ และที่นักกีฬากอล์ฟชาวเกาหลีชื่นชอบสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ เพราะว่า สนามมีเลย์เอาท์ของสนาม การออกแบบที่สวยงาม มีมาตรฐาน และท้าทายสำหรับนักกอล์ฟ เพราะได้รับการออกแบบมาอย่างดีโดยสถาปนิกนักออกแบบสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก สนามกอล์ฟซัมมิทมีบรรยากาศดี โอบล้อมด้วยภูเขาสวยรอบด้านทำให้อากาศดี มีความสงบ และสนามได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และที่สำคัญที่สุดคือแคดดี้ มีความรู้ในกีฬากอล์ฟ สามารถให้คำแนะนำเรื่องไลน์ เลย์เอ้า และภูมิประเทศต่างๆ ของสนามได้ และแคดดี้ของสนามซัมมิท มีความเป็นกันเอง มีความเป็นมืออาชีพของการเป็นแคดดี้ ซึ่งทำให้สนามและแคดดี้ของซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ ไม่เป็นที่สองรองใครในภาคเหนือ จึงทำให้นักกีฬากอล์ฟจากเกาหลีและจากทุกๆ ประเทศเลือกมาที่นี่

สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพียง 20 นาที และเปิดให้บริการแก่นักกอล์ฟ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 ถึงเวลา 22.00 น (ไน้ทกอล์ฟ) และยังมีคลับเฮ้าส์ที่มีภัตตาคาร ห้องประชุม เปิดให้บริการอาหาร ห้องประชุมสัมมนา จัดงานเลี้ยงได้ในทุกเทศกาลตลอดปี

นักกอล์ฟและผู้ที่สนใจใช้บริการสนามหรือคลับเฮาส์ สามารถติดต่อฝ่ายการตลาดได้ที่โทรศัพท์ 094 613 9191 หรือเว็บไซ้ต์ www.summitgreenvalley.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่นางสาวภูวนิดา เตชะธนสมบัติ (ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรและธุรกิจ) โทรศัพท์ 092 424 4515 และนักธุรกิจ พันธมิตรธุรกิจทุกท่าน สามารถติดต่อร่วมพัฒนาขยายธุรกิจร่วมกับสนามกอล์ฟซัมมิทฯ ได้ที่ นายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ โทรศัพท์ (ผู้จัดการทั่วไป) 062 987 9445

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น