ททท. สำนักงานเชียงราย และเทศบาลตำบลแม่สาย ขอเชิญชวนร่วมงานบุญออกพรรษาเหนือสุดในสยาม“งานประเพณีปอยต้นแปก (ต้นเกี๊ยะ) และ ตักบาตรเทโว@แม่สาย”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมทำบุญในงาน “ประเพณีปอยต้นแปก (ต้นเกี๊ยะ) และ ตักบาตรเทโว @ แม่สาย” ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565  ณ วัดพระธาตุดอยเวา และวัดเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ หรือที่เรียกกันว่า “ตักบาตรเทโว” เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่จัดขึ้นในช่วงหลังจากวันออกพรรษา      1 วัน คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปี 2565 จะตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม 2565 จะมีการ “ตักบาตรเทโว”  โดยเชื่อกันว่าเป็นวันรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จกลับจากการโปรดพระมารดาบนชั้นดาวดึงส์ จึงมีประชาชนมากมายมารอต้อนรับและใส่บาตร จึงเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน สำหรับปีนี้ เทศบาลตำบลแม่สาย ร่วมกับ อำเภอแม่สาย สภาวัฒนธรรมตำบล  แม่สาย ได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีปอยต้นแปก (ต้นเกี๊ยะ) และตักบาตรเทโว@แม่สาย”  ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565  ณ วัดเวียงพาน และวัดพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย  เพื่อสืบสานและดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีด ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่คู่กับท้องถิ่น และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน และประชาชน ให้เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2565  เชิญชวนร่วมงานประเพณี “ปอยต้นแปก(ต้นเกี๊ยะ) ” ณ   วัดเวียงพาน หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย งานประเพณี “ปอยต้นแปก(ต้นเกี๊ยะ)” เป็นประเพณีของชาวไตหรือไทยใหญ่ ต้นแปก หรือ ต้นเกี๊ยะ เป็นภาษาเหนือ คือไม้สนชนิดหนึ่ง ที่ชาวเหนือนิยมใช้เป็นเชื้อในการจุดไฟ เพื่อใช้การส่องสว่าง พระสงฆ์ทางภาคเหนือก็ได้อาศัยแสงสว่างจากจากการจุดเกี๊ยะ เพื่อการศึกษาพระธรรมยามค่ำคืน  ซึ่งในช่วงออกพรรษาจะมีการจัดขบวนแห่ต้นเกี๊ยะ มีการประดับประดาต้นเกี๊ยะอย่างสวยงามของชุมชนและของคณะศรัทธาวัด เมื่อขบวนแห่ถึงวัดแล้ว

ก็จะมีการจุดต้นเกี๊ยะที่แห่มานั้นให้ส่องสว่าง ดุจดวงประทีปในยามค่ำคืน เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า   ตามความเชื่อในตำนานของบรรพบุรุษที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  โดยการจัดงานในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป มีพิธีลงอุโบสถปาฏิโมกข์เนื่องในวันออกพรรษา, พิธีสังทำสังฆกรรม สวดปาฏิโมกข์, สวดมนต์ทำวัดเย็น โดยในเวลา 17.00 น.มีขบวนแห่ต้นแปก(ต้นเกี๊ยะ) เส้นทางจากลานฝึกยุววรรณ สถานีตำรวจอำเภอแม่สาย ไปถึงวัดเวียงพาน, ชมพิธีเปิดงานประเพณี “ปอยต้นแปก(ต้นเกี๊ยะ)” และช่วงเวลา 19.30 น. ชมกิจกรรมประเพณีหลู่เตียนเหง (ถวายเทียนพันเล่ม), จุดพลุดอกไม้ไฟเป็นพุทธบูชา, ชมกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมชุมชน และนิทรรศการ “ข่วงวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนไตย”          

ในช่วงเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น.เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์สามเณรกว่า 199 รูป ณ วัดพระธาตุดอยเวา  และร่วมตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา จุดตักบาตรบริเวณเชิงบันใดนาควัดพระธาตุดอยเวา โดยขบวนแห่พระพุทธรูป และพระสงฆ์และสามเณรกว่า 99 รูป ออกรับบิณฑบาต (เป็นแถวเดียวเดินลงมาจากวัดพระธาตุดอยเวาเลี้ยวซ้ายไปยังด่านพรมแดนแม่สาย(สะพานแห่งที่ 1) ไปจนถึงมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย )

วัดพระธาตุดอยเวา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่มีความเก่าแก่ รองลงมาจากวัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ในบริเวณที่สูงดินแดนเหนือสุดในสยามใกล้ด่านพรมแดนแม่สาย(สะพานแห่งที่ 1) จึงมีวิวทิวทัศน์ความสวยงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวอำเภอแม่สาย และเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่า ที่มีมนต์เสน่ห์ตรึงใจทั้งในยามกลางวันและค่ำคืน สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจจะมาร่วมงานประเพณี”ปอยต้นแปก(ต้นเกี๊ยะ) และตักบาตรเทโว@แม่สาย”  และพักค้างอำเภอแม่สาย ที่นี่มีที่พักให้ท่านเลือกมากมาย ทั้งแบบโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ มีร้านอาหารมากมายทั้ง ไทย จีน พม่า และอาหารชาติพันธุ์ มีแหล่งช้อปปิ้งทั้งในชุมชนและบริเวณด่านพรมแดนแม่สาย (สะพานแห่งที่ 1) มีให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมายเช่นกัน

ททท. สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมทำบุญอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล ในงาน “ประเพณีประเพณีปอยต้นแปก และตักบาตรเทโว @ แม่สาย” สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข่าวสารได้ที่ เทศบาลตำบลแม่สาย โทร. 053-731288, 053-732828-9 ต่อ 206  และททท. สำนักงานเชียงราย โทร 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เว็บไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com, เพจ Facebook : ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น