คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ม.แม่โจ้ จัด “งานปลามง FISH FEST 2022 เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการให้นักศึกษา

วันที่ 7-8 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “งานปลามง FISH FEST 2022 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อร่วมส่งเสริมให้นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ นำองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการทางด้าน ธุรกิจประมงมาใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง และร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ร่วมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นการผลักดันเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องตามนโยบายการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย (Reinventing)โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้, อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ

ภายในงานมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษา/ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการสู่ภาคธุรกิจ การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทางการประมงของนักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์ การจำหน่ายสินค้าทางการประมงของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และเครือข่ายชุมชนของคณะ การแข่งขันทักษะทางการประมง ได้แก่ การแข่งขันทอดแห การแข่งขันแพคถุงปลา กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล และ กิจกรรมดนตรีในสวน ซึ่งได้ความความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น