สภาผู้บริโภคเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ”การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเวทีเสวนาครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ “การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่” หนทางสู่การเข้าถึงบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างทัดเทียม โดยมี นางมลวิภา ศิริโหราชัย ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอัญชลี สุใจคำ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 1 พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งมีประชาชนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมการเสวนาจำนวนมาก

การเปิดสภาผู้บริโภค และการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 และได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ และสามารถรับรู้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงการบริการภายใต้การทำงานร่วมกับเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายประชาชนอื่น และได้มีข้อเสนอแนะต่อการเปิดสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  1. มีการพัฒนาแนวทางระบบบริการ/ทิศทางการจัดบริการที่ชัดเจนเมื่อการประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น
  2. มีการสนับสนุนชุมชนในภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ เพื่อความคุม/ป้องกันโรค
  3. การวางแนวทางและพัฒนากลไก ร่วมกับชุมชน/หน่วยบริการ/ปกครอง/ท้องที่ เพื่อลดปัญหาการถูกตีตรา/ทัศนคติที่เป็นเหตุให้เกิดการเลือกปฏิบัติในการรักษาพยาบาล
  4. มีการจัดการเรื่องร้องเรียน ประสบการณ์จากโควิด – 19 วัคซีนโควิด ควรเพิ่มช่องทางการร้องเรียน และมีการประสานงาน/ระบบคืนข้อมูลร้องเรียนแก่ประชาชนในพื้นที่
  5. มีการสรุปผลมติการทำงาน ส่งมอบข้อเสนอ/นโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปสช. กลไก อคม., สสจ., รพ.นครพิงค์, ประธานชมรม รพ.เอกชน
  6. การวางแนวทาง/กลไก ร่วมกับชุมชน/ หน่วยบริการ/ปกครอง/ท้องที่ เพื่อลดปัญหาการถูกตีตรา/ทัศนคติ
  7. มีแผนการพัฒนาการรักษา/ภาระการดูแลคนไข้/แผนการส่งต่อ/ภาระการเงินการคลัง
  8. นโยบายเฉพาะกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

โดยมุ่งหวังหาแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระหว่างคณะทำงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน และเครือข่ายศูนย์ประสานงานฯ ระดับจังหวัดและหน่วยงานให้บริการสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น