ททท.เชียงราย ชวนลิ้มรส “ลิ้นจี่พะเยาแม่ใจ” พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยว “เที่ยวพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ไปสัมผัสวัฒนธรรมไทลื้อเชียงคำ”

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา (GI)”ณ สวนลิ้นจี่ภูษิต ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่แม่ใจ (GI) บุฟเฟ่ต์ลิ้นจี่ การประกวดลิ้นจี่ และอื่นๆอีกมากมาย โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้ง Online และ Offline สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร รวมทั้งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI และสินค้าจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จัก

นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ลิ้นจี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพะเยา สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่มาร่วม 53 ปี ลิ้นจี่ต้นแรกที่นำมาปลูกที่จังหวัดพะเยา นั้น ได้นำมาเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยอาจารย์ทองคำ สารถ้อย และจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่หนึ่งใน 4 ของจังหวัดภาคเหนือ ที่ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และพะเยา ผลผลิตในปี 2565 มีประมาณ 4,000 ตัน ซึ่งร้อยละ 80 ของผลผลิตลิ้นจี่พะเยา ปลูกในพื้นที่อำเภอแม่ใจ โดยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ฮงฮวย และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการทำสวนลิ้นจี่ของเกษตรกร ทำให้คุณภาพของลิ้นจี่แม่ใจพะเยา มีความหอมอร่อย หวานอมเปรี้ยว เนื้อแห้ง มีลักษณะเฉพาะและมีความโดดเด่น ทั้งรสชาติ และลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น ดังคำกล่าวที่ว่า “ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ด้วยเหตุนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ประกาศให้ ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Geographical Indications หรือ GI) 17 ราย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรและชาวจังหวัดพะเยาที่มีพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สามารถมีแบรนด์ลิ้นจี่ที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ เป็นของตนเองและสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ด้าน นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าเกษตร “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา” ในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จังหวัดพะเยามีพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวน และเป็นผลไม้ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพ คุณภาพ และรสชาติที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติ ที่มีความหอม หวานอมเปรี้ยว แห้งไม่แฉะน้ำ 1 ปี มีครั้งเดียวกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่ใช้เวลาร่วม 6 เดือน ลิ้นจี่ GI จึงเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรชาวจังหวัดพะเยาที่ได้มีการผลิตในทุกขั้นตอน ด้วยความประณีต ตามคู่มือระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า

พร้อมกันนี้ นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.เชียงราย กล่าวเสริมว่า ททท.สำนักงานเชียงราย ได้ร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดพะเยา เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวพะเยาภายใต้แคมเปญ “เที่ยวพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ไปสัมผัสวัฒนธรรมไทลื้อเชียงคำ” ซึ่งจังหวัดพะเยานั้น มีความโดดเด่นทางการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะชาติพันธุ์ไทลื้อ ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำในกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ความสวยงามของกว๊านพะเยา และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะสวนลิ้นจี่ที่ได้ชื่อว่ามีรสชาติอร่อยหวาน หอม สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละปีจำนวนมาก เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน

ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวคนไทยให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศในปี 2565 เป็นต้นมา ประกอบกับการที่คนไทย บุคลากรในสถานประกอบการต่างๆได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการได้รับมาตรฐาน Safety and Health Administration (SHA) และ SHA Plus สร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ภายใต้การป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ททท.สำนักงานเชียงราย จึงได้บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา จัดทำโปรแกรมนำเที่ยวพะเยาเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยามีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่น ที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ททท.สำนักงานเชียงราย จึงกำหนดแคมเปญการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาภายใต้ชื่อ “แอ่วพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ไปสัมผัสวัฒนธรรมไทยลื้อที่เชียงคำ” ผนวกทั้งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าด้วยกัน

สำหรับ “อำเภอแม่ใจ” เป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา มีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ 16,000 ไร่ และเป็นลิ้นจี่คุณภาพ หอม หวาน ลูกใหญ่น่ารับประทาน ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ฮงฮวย จักรพรรดิ และโอเฮี๊ย มีผลผลิตในช่วงปลายเดือนเมษายน พฤษภาคม เรื่อยไปจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี นอกจากนี้ ลิ้นจี่แม่ใจพันธุ์ฮงฮวยยังเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของพะเยา หรือ GI นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อลิ้นจี่พันธุ์ดี รสชาติอร่อยของพะเยา โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-431636

เท่านี้ยังไม่พอ จังหวัดพะเยายังมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งต่อเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่อำเภอเชียงคำและอำเภอเชียงม่วน สำหรับชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในแถบตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มีการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนด้วยรถราง นำชมวัดพระธาตุสบแวน วัดหย่วน วัดแสนเมืองมา บ้านไทลื้อแม่แสงดา รวมถึงกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ไทลื้อ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำและเลือกชิม อาทิ การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ชิมอาหารเมนูขันโตกไทลื้ออันเป็นเอกลักษณ์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

นอกจากนี้ จังหวัดพะเยายังมีประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง ในวันมาฆบูชา วิสาขะบูชา และวันอาสาฬหบูชา มีกิจกรรมชมทิวทัศน์กว๊านพะเยา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิมอาหารพื้นเมืองพะเยา ช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม และสินค้าโอทอปจังหวัดพะเยา สำหรับประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 45 มีกำหนดจัดขึ้นในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณกว๊านพะเยา

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องที่ยวเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ทั้งในด้านความสวยงามธรรมชาติ วัฒนธรรมไทลื้อที่น่าค้นหา ลิ้มรสลิ้นจี่แม่ใจคุณภาพ หอม หวาน อร่อย อุดหนุนลิ้นจี่แม่ใจสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยา และร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 45 ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 053-717433 หรือ TAT Call Center โทร.1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย หรือ facebook.com/ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น