สอบสัมภาษณ์พยาบาลฯ ม.แม่โจ้ คึกคักตั้งแต่วันแรก คัดผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์กว่า 500 ให้เหลือเพียง 50 คนเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะเปิดใหม่ที่มีความพร้อมทั้งหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าสอบเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 506 คน มหาวิทยาลัยได้จัดการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2565 เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเพียง 50 คนเท่านั้น และจะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ทาง www.admissions.mju.ac.th

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น