“ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ครั้งที่ 2  22-26 เม.ย.65 ที่ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ครั้งที่ 2 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ผ่านมา นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2565 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal สนับสนุน ส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ กระจายรายได้สู่ชุมชน และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

โดย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “งานนี้เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถนำเสนออย่างน่าสนใจ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ทั้งวิถีชีวิต ชุมชน ความเป็นอยู่ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในเชียงใหม่และกลุ่มชาติพันธุ์ ต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย เพื่อจัดการบูรณาการกิจกรรมที่เป็นความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้านต่างๆ ทั้งแฟชั่น อาหาร กีฬา และนันทนาการ ให้ดึงเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่น่าสนใจของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในเชียงใหม่และกลุ่มชาติพันธุ์มานำเสนอเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวร่วมที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเชียงใหม่และกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อกระจายรายได้และเปิดเวทีการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน การออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ แก่ผู้ประกอบการในเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการซื้อที่แท้จริง กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ สร้างการรับรู้ ด้านอัตลักษณ์เชิงการท่องเที่ยวชุมชนที่ชัดเจนให้กับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ชุมชนต่อเป้าหมายเกิดความสนใจ และตระหนักถึงจุดแข็งของการท่องเที่ยว”

ภายในงานมีการนำเสนอเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ การเดินแบบชาติพันธุ์ Original To Originality และการบอกเล่าเรื่องราวแฟชั่นชาติพันธุ์ช่วง Designer Talk จากนักออกแบบที่นำผ้าชาติพันธุ์มาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งการแสดงการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม กิจกรรมสินค้าและหัตถกรรม การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน และกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 50 ราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น