ททท.แพร่ชวนเที่ยวประเพณีปี๋ใหม่เมืองลองผ่านแนวคิด “เส้น-สาย-ศาสตร์-ศิลป์” ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองลอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้า ร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองลอง ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในวันที่ 12-16 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ วัดศรีดอนคำและสนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ททท. สำนักงานแพร่ ร่วมกับ อำเภอลอง เทศบาลตำบลห้วยอ้อ และภาคเอกชน จัดงาน “ประเพณีปี๋ใหม่เมืองลอง” ประจำปี 2565  ซึ่งอำเภอลอง มีความโดดเด่นทางด้านอารยธรรมล้านนา ที่ยังคงเอกลักษณ์ของประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สงเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวได้หลากหลาย อีกทั้งชุมชนท่องเที่ยววัดศรีดอนคำ อำเภอลอง ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนบลวิถี  ปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองให้คงอยู่ เกิดการสืบสาน สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเมืองลอง ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ตลอดจนเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนและเป็นเมืองแห่งความสุข  โดยนำเสนอกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของเมืองลองผ่านแนวคิด “เส้น-สาย-ศาสตร์-ศิลป์” ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองลอง อาทิ ขบวนแห่มหาสงกรานต์นุ่งผ้าเมือง การแสดงทางวัฒนธรรม การแข่งขันจุดสะโป้ก การจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องอำเภอลอง  และเสวนาเรื่องผ้าในวิถีปี๋ใหม่เมืองลอง โดยศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมประเพณี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศวิถีเมืองลอง จึงจัดกิจกรรมพิเศษนั่งรถรางชมเมืองลองฟรี  ในวันที่ 16 เมษายน 2565

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ โทร. 0833201101

รายละเอียดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองลองมีดังนี้

วันที่ 12 เมษายน 2565  เวลา 17.00 น. ชมการแข่งขันจุดสะโป๊ก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

วันที่ 13 เมษายน 2565 กิจกรรมวันสังขารล่อง (กิจกรรมในหมู่บ้านและครอบครัว)

วันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ชมการประกวดก่อเจดีย์ทราย ณ วัดศรีดอนคำ

วันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. กิจกรรมสรงน้ำพระ ณ วัดดอนมูล

วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00  น. นั่งรถรางชมเมืองลอง

– พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ

– ศูนย์เรียนรู้การผลิตเครื่องดนตรีล้านนา “โฮงซึงหลวง”

– ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ซิ่นตีนจกเมืองลอง ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

– ศูนย์เรียนรู้ “พรรษาผ้าตีนจก”

เวลา 15.00 – 15.30  น. การแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนาจาก“โฮงซึงหลวง” ณ วัดศรีดอนคำ

และชมขบวนแห่น้ำอบน้ำหอมสรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ ณ ถนนเทศบาล 1

เวลา 15.30- 16.30 น.    เสวนา “ ผ้าในวิธีปี๋ใหม่เมืองลอง”และนิทรรศการผ้าเมืองลอง ณ วัดศรีดอนคำ

16.30 น.         – การแสดงของเยาวชน “ผ้าตีนจกมรดกเมืองลอง” ณ วัดศรีดอนคำ

เวลา 16.30  น. – พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  และสรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ ณ วัดศรีดอนคำ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ โทร. 0833201101

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น