เริ่มแล้ว “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ยกระดับการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาที่ “เมญ่า”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2565 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal มุ่งส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน ในงานมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์

งาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal สนับสนุน ส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

โดย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “งานนี้เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถนำเสนออย่างน่าสนใจ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ทั้งวิถีชีวิต ชุมชน ความเป็นอยู่ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในเชียงใหม่ต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย เพื่อจัดการบูรณาการกิจกรรมที่เป็นความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้านต่างๆ ทั้งแฟชั่น อาหาร กีฬาและนันทนาการ ให้ดึงเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่น่าสนใจของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในเชียงใหม่มานำเสนอเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวร่วมที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเชียงใหม่ เป็นกระจายรายได้และเปิดเวทีการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน การออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ แก่ผู้ประกอบการในเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการซื้อที่แท้จริง กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ สร้างการรับรู้ ด้านอัตลักษณ์เชิงการท่องเที่ยวชุมชนที่ชัดเจนให้กับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่”

ภายในงานมีการแสดงการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและหัตถกรรม รวมถึงการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้จะมีการจัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ครั้งที่ 2 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2565 ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น