“ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” กลับมาแล้ว!!! เทศบาลฯจัดให้ เน้นประเพณีวัฒนธรรม และงดเล่นสาดน้ำ ประแป้ง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมี นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวถึงภาพรวมในการจัดงาน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าว ซึ่งในปี๋ใหม่เมืองในปีนี้เน้นจัดงานประเพณีวัฒนธรรม กับไฮไลต์สำคัญ “ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์” พร้อมงดเล่นสาดน้ำ

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2565 ว่า เป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่ชาวเชียงใหม่และชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีต ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่หลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก หลังจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการในการท่องเที่ยวและการเดินทาง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำประเพณีท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา ให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี องค์กรเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2565 ขึ้น

โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เล่าขานตำนานศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2565 โดยได้นำกิจกรรมที่ได้ยกเลิกไปในการจัดงานปีก่อนๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาจัดอีกครั้ง เช่น ไฮไลต์สำคัญกับขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ (วันที่ 13 เม.ย. 65) , การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง และการประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ เป็นต้น และได้เพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสีสันให้งานสงกรานต์ปีนี้มีความคึกคักยิ่งขึ้น อาทิ การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ , กิจกรรมย้อนวันวานสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง และกิจกรรม “เตียว ตวย ตุง” เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเล่นสาดน้ำ ประแป้ง ตลอดห้วงระยะเวลาของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ตลอดจนงดการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักท่องเที่ยวและที่ผู้สนใจ

สามารถติดตามกำหนดการและความเคลื่อนไหวของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2565 ได้ที่เว็บไซต์ www.cmcity.go.th และ Facebook fanpage “เทศบาลนครเชียงใหม่”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น