“กูรูเดวาอาชรัม “จัดพิธีมหาศิวะราตรี” ยิ่งใหญ่อลังการ กลางลานท่าแพ ชูโอสถพระศิวะ (กัญชา) ในมิติต่างมุมมอง แต่ไม่มองต่างมุม เพื่อสันติภาพโดยทุกศาสนาพร้อมใจร่วมสร้างสันติภาพ

กูรูเดวาอาชรัม (ศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่) จัดพิธีมหาศิวะราตรีประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ กลางข่วงประตูท่าแพ ภายใต้ชื่องาน “มหาศิวะราตรี 65 ธรรมมา ชีวา ชีวิต” ชูเรื่อง “โอสถพระศิวะ(กัญชา) ในต่างมุมมอง หลายมิติ แต่ไม่มองต่างมุม โดยเน้น Art of living ศิลปการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แม้มีมุมมองที่ต่างกัน เพื่อสันติภาพของโลก

ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สวามีนี ศิวาเวสวรัณต์ คุรุเทวา เจ้าอาวาสกูรูเดวาอาชรัม เป็นประธานในการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้ สำหรับพิธีการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 4 – 6 เป็นต้นไป จนถึงช่วงกลางดึกของทุกวัน ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 4 – 5 มีนาคมที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมการบูชาพระศิวะตามความเชื่อในศาสนาฮินดู มีการออกบูธแจกของ โรงทาน และส่วนในวันที่ 6 มีนาคม เป็นพิธีเปิดงาน พร้อมการร่วมเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ”มหาศิวะราตรี 65 ธรรมมา ชีวา ชีวิต” โดย ดร. สวามีนี ศิวาเวสวรัณต์ คุรุเทวา เป็นประธานในการเสวนาฯ พร้อมด้วยผู้นำจิตวิญญาณ ศาสนาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเสวนา โดยในช่วงที่ 1 เสวนาในหัวข้อ “พบพระศิวะ แล้วพบอะไร” โดย ท่านดร. สวามีนี ศิวาเวสวรัณต์นันดา สรัสวตี คุรุเทวามหาราช จี ผู้แทนศาสนาฮินดูกล่าวถึงความเป็นมา ความเชื่อ สมาธิ เมดดิเตชั่น อายุรเวท นาฏศิลป์ โยคะ จักระ สมุนไพรโชมา(กัญชา) โอสถพระศิวะ สำหรับประเทศไทย นักวิชาการได้นำกัญชามาใช้ประโยชน์อย่างไร โดนท่านดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเรื่องสมุนไพร”กัญชา” และอาจารย์ทรัพย์ มุนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฤาษีพระมุนีแห่งประเทศไทย

การเสวนาในช่วงที่ 2 “การมองในต่างมุมมอง หลายมิติ แต่ไม่มองต่างมุม โดยเน้น Art of living ศิลปการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แม้มีมุมมองที่ต่างกัน เพื่อสันติภาพของผู้คนในโลก” โดยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ผู้แทนเจ้าเจ้านายฝ่ายเหนือ วัฒนธรรมล้านนา, ผู้แทนจากศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ,ผู้แทนจากองค์กรต่างๆทางศาสนา ผู้แทนจากศาสนาต่าง ๆ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ (โปรแตสแต็นท์) ศาสนาคริสต์ (คาทอลิค) ศาสนาซิกข์ (คุรุสิงห์สภา) ศาสนาอิสลาม ศาสนาชุมชนบาไฮ กลุ่มฮเรกฤษณะ และศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (นักบวชฮินดูสวามี) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “การมองต่างมุม แต่ไม่ต่างมุมมอง เพื่อสันติภาพโลก”

โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ภายในงาน สื่อในการแสดงออกในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อ ทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และสื่อถึงความหลากหลายทางความเชื่อของวัฒนธรรม และศาสนา ต่างๆ ถึงจะมองต่างมุม แต่ไม่ต่างมุมมอง เพื่อสันติภาพ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น