อบจ.เชียงใหม่ เปิดงาน “มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่” ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เครือข่ายวัฒนธรรม ภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน “มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่” ประจำปี 2565 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนางานหัตถกรรมเชียงใหม่ WCC และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา งานหัตถกรรมของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยยังเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในงานได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดย นางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีทรัพยากรทางภูมิปัญญาที่ถูกสั่งสมองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ที่เสมือนเครื่องมือในการบ่งบอกว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรื่องทางศิลปวัฒนธรรมมาแต่ช้านาน ซึ่งสะท้อนรูปแบบการอยู่รวมกันของประชาชนกลุ่มชนชาติพันธุ์หลากหลาย แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง คือ กะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) ม้ง (แม้ว) ลาหู่ (มูเซอ) ลีชู (ตีซอ) อีก้อ (อาข่า) จีนฮ้อ ปะหล่อง (ดาลาอั้ง) ลัวะ(ละว้า) เมี่ยน (เย้า) คะฉิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นราบ คือ ไทยวน (คนเมือง) ไทใหญ่ (ไตใหญ่) ไทเขิน (ไตเขิน) ไทลื้อ (ไตลื้อ) ไทยอง (ไตยอง) ซึ่งมีประวัติความเป็นมาคู่กับเมืองเชียงใหม่มาช้านาน จึงได้ร่วมจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา งานหัตถกรรมของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดธิดาดอย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรม ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการแสดงถึงความมุ่งมั่นในสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมงาน “มนด์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เซียงใหม่” เวลา 11:00 – 21:00 น. ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์2565 ณ บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น