“มนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 2565″ร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “มนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 2565” กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าดี สินค้าน่าสนใจของเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้ผลิต สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งยังช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้

นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน มนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งยังเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าลายขอ และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย สู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมซนต่อไป ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด”

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งหมด 7 วัน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกร้านจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน , การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชวนชิม , การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ , การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ , การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติผ้าลายขอ ลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , การออกร้านจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร “เกษตรปลอดภัย” , การจัดแสดงกิจกรรมการแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น