วัฒนธรรมเชียงใหม่ เปิดงาน “ข่วงฟื้นผญา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา” ฟื้นผญาล้านนา นำคุณค่าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิลปินขับซอล้านนา , สมาคมกลองและศิลปการแสดงล้านนา และเครือข่ายทางวัฒนธรรม เปิดงาน “ข่วงฟื้นผญา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา” กิจกรรมฟื้นผญาล้านนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา นำคุณค่าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า “Lanna Expo 2021” ณ บริเวณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานพบกับ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 52 ภูมิปัญญา อาทิ ผ้าทอ ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ งานไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องจักสาน สาดแหย่ง น้ำมันงา และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ที่นำเสนอรูปแบบวิถีเสน่ห์ชุมชนขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” (บ้าน-ชุมชน/วัด – ศาสนาสถาน/โรงเรียน-ราชการ) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังพบกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดการจัดงาน และอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน คือ ข่วงกาดมั่วอาหารล้านนาที่มีอาหารและขนมพื้นเมือง ให้ลิ้มลองกว่า 30 ร้านค้า รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) และนาทีทอง-ชั่วโมงทอง

และเนื่องจากสถาณการณ์โรคระบาดโควิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ร่วมกิจกรรมในงานนี้ได้รับการตรวจโควิด (ATK) ก่อนเข้างานทุกคน และนำเสนอกิจกรรมผ่านการ LIVE ทาง Facebook Page : ข่วงฟื้นผญาล้านนา  และ Facebook Page: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สนใจมาเที่ยวชมได้ ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น.) ณ บริเวณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น