“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง 2564 จุดผางประทีปเบิกฟ้า พร้อมนำเหล่าบรรดาสัตว์ป่า ร่วมโหวต “กระทงขวัญใจสัตว์ป่า” สร้างสีสันในวันลอยกระทง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง 2564 กับกิจกรรม “ประทีปเบิกฟ้า กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” พร้อมนำตัวแทนสมาชิกสัตว์มาร่วมโหวตกระทง “ขวัญใจสัตว์ป่า” และประกาศผล 10 กระทง ที่ผ่านการคัดเลือก ในกิจกรรมประกวดกระทงออนไลน์ โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และนางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมด้วย ณ บริเวณรูปปั้นช้างวารีกุญชร

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง หรือวันลอยกระทงของชาวล้านนา โดยจัดกิจกรรม “ประทีปเบิกฟ้า กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ผ่านการจุดผางประทีปจำนวนกว่า 2,000 ดวง โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นพุทธบูชา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาธรรมชาติโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และชมการแสดงชุดพิเศษแสง สี เสียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงประเพณีเดือนยี่เป็งนี้

พร้อมกันนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้พาเหล่าบรรดาสัตว์ป่ามาร่วมกิจกรรม “การประกวดกระทงออนไลน์” โดยนำ “เต่าดาว” และ “แพะแคระ” มาร่วมโหวต “กระทงขวัญใจสัตว์ป่า” เพื่อสร้างสีสันในวันลอยกระทงให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าประกวดกระทง ซึ่งผลปรากฎว่ากระทงที่ 7 ทีมแม่มดเชียงใหม่, กระทงที่ 22 ทีมคณะนักเรียนอันดีอันงาม และกระทงที่ 24 ทีมแสงวัฒนธรรมกลางป่าใหญ่ ได้รับเลือกให้เป็น “กระทงขวัญใจสัตว์ป่า” ที่มีเหล่าบรรดาสัตว์มาเลือกเอง นอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ประกาศผลกระทงที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดย นายมนตรี ใจหาญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่, นางอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และนายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกกระทงที่ผ่านการเข้ารอบ จำนวน 10 กระทง จากทั้งหมด 18 กระทง อีกด้วย

สำหรับกระทงที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในการประกวดกระทงออนไลน์ จำนวน 10 กระทง มีดังนี้ ทีมที่ 3 กระทงสัตว์ป่าเริงร่าไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ (นายธนกร ใจวงศ์ศรี และ นายกฤตยกิจ เผื่อนคำ), ทีมที่ 7 แม่มดเชียงใหม่, ทีมที่ 8 อะหยังจ๊ะแต (นายกฤษดาธัญ มหาวัน, ทีมที่ 9 โรงเรียนพิงครัตน์, ทีมที่ 10 นายทัตพงศ์ สารหมาชัย และนายปิยชน จันทร์ใจวงค์, ทีมที่ 11 อะหยังจ๊ะแต (นายธนวัฒน์ ทับเที่ยง และ นายณัฐกรณ์ ใคร้บุญ), ทีมที่ 13 สืบสานหัตศิลป์ล้านนา, ทีมที่ 22 คณะนักเรียนอันดีอันงาม, ทีมที่ 23 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และทีมที่ 29 กระทงสัตว์ป่าเริงร่า ไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ (นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ซึ่งจะได้จัดแสดงภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟรี ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชมความสวยงาม อีกทั้งร่วมโหวตทีมที่ประทับใจ ซึ่งกระทงทั้งหมด 18 กระทง ยังคงเปิดโอกาสให้ร่วมโหวตทีมที่ชื่นชอบ ลุ้นรับรางวัล มูลค่า 1,000 บาท และบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 20 ใบ จะทำการรวมคะแนนพร้อมประกาศผล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-999000 หรือทุกช่องทางออนไลน์ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ LineOA : @nightsafari หรือ Tiktok และ IG : chiangmainightsafari

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น