ผ้าป่าสามัคคีซ่อมสะพานแม่โจ้รวมใจอนุสรณ์ 70 ปี เชื่อมทางสัญจรระหว่างสมาคมศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย

ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซ่อมแซมสะพานแม่โจ้รวมใจ อนุสรณ์ 70 ปี ที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ได้จัดขึ้น ทั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหารสมาคม ศิษย์เก่าแม่โจ้อาวุโส ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้แต่ละรุ่น เข้าร่วมพิธี ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวว่า “สะพานแม่โจ้รวมใจ อนุสรณ์ 70 ปี สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยตัวโครงสร้างสะพาน เป็นไม้เนื้อแข็งประกอบเป็นรูปโครงทรัสประกบสองด้าน มีขนาดความกว้าง 1.50 เมตร และความยาว ประมาณ 19.50 เมตร ซึ่งเป็นการสร้างเลียนแบบสะพานข้ามลำน้ำแถวชนบทของประเทศออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างสะพานข้ามลำน้ำห้วยโจ้ ให้เป็นทางเชื่อมระหว่างสมาคมศิษย์เก่า กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกและใช้เป็นเส้นทางการสัญจรของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งการสร้างความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าแม่โจอีกด้วย

ต่อมาได้มีต้นไม้ใหญ่หักล้มทับตัวสะพานจนเกิดความเสียหาย ประกอบกับปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้เกิดการชำรุดเนื่องด้วยโครงสร้างส่วนที่เป็นไม้เกิดการผุพังเสียหายตามกาลเวลา เป็นผลทำให้สะพานทรุดเอียงจนใช้งานไม่ได้
การจัดทําผ้าป่าสามัคคีสมาคม เพื่อการระดมทุนจากศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสะพานดังกบ่าว ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของลูกแม่โจ้อย่างแท้จริง โดยมียอดเงินผ้าป่าฯ ที่ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 615,519.50 บาท ซึ่งจะได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และจะนำเงินที่เหลือจากการซ่อมแซมสะพานฯ เข้าสมทบ #กองทุนแม่โจ้ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อใช้ในการดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของลูกแม่โจ้ทั่วประเทศ ตามมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต่อไป จึงขอขอบคุณ และขออนุโมทนนาบุญ มา ณ โอกาสนี้”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น