ม.แม่โจ้ วางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานในพิธี นำทีมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธาน Dean Forum ประธานสภาพนักงาน และนายกองค์การนักศึกษา เป็นผู้แทนบุคลากร และนักศึกษา กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา

“เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้านายวีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ล้วนมีจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักเกษตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชทานกำเนิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นหลักชัยแก่พสกนิกร ให้วัฒนาสถาวรด้วยความพอเพียง ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ ภายใต้เศวตฉัตรแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีพระราชหฤทัยประสงค์จำนงหมาย แผ่ขยายความกินดีอยู่ดี ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการ ผสานทศพิธราชธรรมและราชจรรยานุวัตร ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี พระบารมีแผ่ขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ ทรงกอปรด้วยหิตานุหิตประโยชน์เป็นอเนกอนันต์ ปวงประชาสุขสันต์ด้วยโครงการในพระราชดำริ น้อมนำเป็นทิฏฐานุคติเตือนตน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเหลือประมาณ พระเมตตาองค์ภูบาลประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจไทยทั่วหล้า นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่เ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่าง ชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกรและประเทศชาติสืบไป”

จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น