ดีเดย์ SUN จับมือ ListenField ยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรเต็มรูปแบบ

“SUN” ผนึก “ListenField” ลงนามความร่วมมือ พัฒนาเทคโนโลยี ผลักดันสู่การทำธุรกิจ ‘เกษตรสมัยใหม่’ โรลโมเดล ขยายผลต่อยอดสู่ภาคการเกษตรทุกระดับ สะท้อนศักยภาพของภาคธุรกิจไทยที่พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN มุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายของบริษัท ด้านนวัตกรรมโดยร่วมมือกับ บริษัท ลิสเซิลฟิลด์ จำกัด หรือ ListenField ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น ผู้คิดค้นและพัฒนาโซลูชัน เพื่อการพัฒนาการเกษตรแม่นยำ โดยร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร และพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือพืชพันธุ์ อื่น ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างเป็นรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับ ListenField ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับในแวดวงของการเกษตรมามากกว่า 20 ปี การเกษตรถือเป็นส่วนสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม และภาคการส่งออก ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ในปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าการเกษตรแบบดั้งเดิม อาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้ยากนั้นไม่เพียงพอแล้ว เกษตรกรจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน นำไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูง เพื่อยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ ListenField ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสามารถวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์พืชต่างๆ ที่เหมาะสม ขยายผลสู่สังคม และเกิดความมั่นคงทางการเกษตรในระดับประเทศต่อไป

ด้าน ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด กล่าวว่า ListenField มีความยินดีที่ได้รับโอกาสในการร่วมมือกับ SUN ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ListenField มีความเชื่อมั่นว่าจะตอบโจทย์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้จริง เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผลผลิต และรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมิติ เพื่อบริหารจัดการการเกษตร สู่ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น