ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ จัด Work Shop ระบบการถ่ายทอดและการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ สร้างทีมสื่อสารองค์กรให้เข้มแข็งในยุค Covid -19

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด KM..Work Shop ระบบถ่ายทอดและการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย เสริมทักษะทีมงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง ในวันที่ 29 กันยายน และ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันนโยบายตามแนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อยอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ได้ต่อไป

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการถ่ายทอดและการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจาก คุณประวิทย์ วิมานทอง หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ พร้อมทีมวิทยากร จากกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมด้วย บริษัทเชียงใหม่เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เป็นวิทยากร ในการฝึกปฏิบัติการ Work Shop เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการจัดกิจกรรมผ่านระบบถ่ายทอดสดเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะทำงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกคณะ/สำนัก ทั้งหมด 45 คน ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานด้านสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น