ม.แม่โจ้ MOU ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ระบบออนไลน์) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ สมรรถนะตามความต้องการของประเทศและนานาชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย ด้านวิชาการและห้องปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงร่วมงานด้านบริการวิชาการ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ หลักสูตรการเรียนการสอน คณะกรรมการกำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการสรรหาบุคลากร โดยในเบื้องต้นได้มีการจัดตั้งคลินิกรักษาสัตว์สำหรับให้บริการ รักษาทั่วไป ผ่าตัด เอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ ตรวจเลือด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ ประมาณปลายปี 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร 0 5387 3128

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น