3 คณะม.แม่โจ้ปั้นนศ.เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ up2021 แม่โจ้ เฟ้นหาทีมเข้าชิงชัย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2021 ระดับประเทศ

เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราหรือห้องเรียน แต่การเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด 3 คณะใหญ่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความถนัดของบริบทแต่ละคณะ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563-2564 โดยมีธนาคารออมสิน ภาค 8 และธนาคารออมสินสาขาแม่โจ้ เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้าง brand ผลิตภัณฑ์โดดเด่น 7 ประเภท และมีการคัดเลือกทีม Best of Maejo University เพื่อส่งทีมชนะเลิศไปแข่งขัน Best of the Best กับ 64 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ปลายปีนี้

อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ในนาม หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า “การเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นความร่วมมือของ 3 คณะ คือ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีและทรัพยากรทางน้ำ และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความถนัดของบริบทแต่ละคณะ มีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาด ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นกับองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักศึกษาสามารถต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน ใช้เวลาในการดำเนินงาน 12 เดือน (2563-2564) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้าง Brand ผลิตภัณฑ์เด่น 7 ประเภท ซึ่งสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ ให้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้พัฒนาและแก้ไขปัญหา อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ความสำเร็จนี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษารุ่นใหม่”

7 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีดังนี้

คณะผลิตกรรมการเกษตร 3 ผลิตภัณฑ์

โคมมิ่งมงคล “จากพลังแห่งศรัทธา สู่ภูมิปัญญา หัตถศิลป์อันงดงาม” นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านต้นกำเนิดโคมล้านนา ปรับรูปแบบโคมล้านนา ให้มีขนาดเล็กลงแต่ยังคงความอ่อนช้อยงดงาม ต่อยอดเป็นสินค้า premium เสน่ห์อันทรงคุณค่าภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่ สามารถนำไปตั้งโต๊ะบูชาพระพุทธรูป เป็นของที่ระลึก ประดับบ้านและโต๊ะทำงาน สร้างบรรยากาศล้านนาไทย นอกจากที่เคยใช้แขวนตกแต่งสถานที่ช่วงประเพณียี่เป็งเท่านั้น

กล้วยตากบ้านป่าป๋อ “กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าป๋อ หวานมันกำลังดี สีสวย เก็บได้นาน” นักศึกษาแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้า ผลไม้ท้องถิ่นให้มีรสชาติหวานมันกำลังดี สีสวย เก็บได้นาน ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการขาย สนับสนุนการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน อย. และยังพัฒนาน้ำผึ้งโก๋น สบู่ ยาหม่อง ของดีในชุมชนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าป๋อ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

จิ้งหรีดออมเงิน “เอาตัวจิ้งหรีดราคาถูก แปรรูปเป็นจิ้งหรีดมีราคา พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูมีมูลค่า เปลี่ยนน้ำพริกรสชาติธรรมดาให้มีโปรตีน” นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แปรรูปตัวจิ้งหรีด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขาย และผลักดันให้จิ้งหรีดได้มาตรฐาน อย. เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีรายได้เพิ่มจากทรัพยากรที่เลี้ยงได้ง่ายในท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2 ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกนรกปลา “กินแล้วเหมือนแหวก ว่ายธารา ในกระทะทองแดง” จากปัญหา ที่ ชุมชนไม่สามารถนำ องค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นที่มีอยู่มาต่อยอดทางอาชีพได้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านโปง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนาและคิดค้นสูตรน้ำพริกนรกปลา รสชาติกลมกล่อม กินง่าย ถูกปากคนชอบทานน้ำพริก ทุกเพศทุกวัย ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ให้เก็บรักษาได้นาน อีกทั้งยังคำนึงถึงความยั่งยืนของชุมชนทางด้านรายได้ จึงเพิ่มช่องทางการตลาด ขายออนไลน์ ตลาดร้านค้าชุมชน และดำเนินการ ขอ อย. เพื่อขยายตลาด และความยั่งยืนทางด้านอาชีพ ส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงได้มีอาชีพโดยการผลิตวัตถุดิบส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำพริกนรกปลา

ปลากดหลวงรมควัน “สัมผัสกลิ่นควันธรรมชาติจากปลาบนยอดดอย” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ทอง คัดสรรปลากดหลวง (Channel Catfish) คุณภาพดี น้ำหนักขนาด 1.5- 2.0 กิโลกรัม จากบ่อเลี้ยงของเกษตร อ.พร้าว แล่เป็นชิ้นสวยงาม แช่น้ำเกลือ รมควัน ด้วยไม้เมเปิ้ล (Maple) กับ ชานอ้อย (Bagasse) ทำให้มีสี และกลิ่นสัมผัสที่แปลก น่ากิน บรรจุซองไนล่อน ซีลสูญญากาศ และเก็บรักษาในตู้แช่แข็ง และสะดวกในการขนส่งระยะไกล เก็บได้ 90 วัน

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2 ผลิตภัณฑ์

Application ป๊ะ สะเมิง นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว สร้าง Application เพื่อค้นหาที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ของอำเภอสะเมิง โดยสามารถระบุความสนใจของนักท่องเที่ยวตามกลุ่มอายุ และไลฟ์สไตล์ เพื่อเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามความสนใจของผู้ใช้งานได้ถูกกลุ่มเป้าหมาย เป็น App.ที่ใช้งานง่าย ภาพสวย นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาได้สะดวก เติมเต็มการพักผ่อน ใน App. ป๊ะสะเมิง

Green Land Sharing ลำพูน “เที่ยว ดื่ม ด่ำ บรรยากาศฟาร์มธรรมชาติ” Sharing farm จ.ลำพูน พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกับชาวบ้าน ขยายเครือข่าย home stay และสินค้าเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยผู้แทนจากทั้ง 3 คณะ และผู้บริหารจากธนาคารออมสิน ได้มีการตัดสินคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of Maejo University ได้แก่ ทีมน้ำพริกนรกปลา ผลงานของคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ มีสมาชิกประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ แก้วยองผาง, นายเขมทัต ชุ่มชื่น, นางสาวสุชารวี ดอกคำแดง, นางสาววันอาสาฬ์ นนกระโทก, นางสาวฐิติยา อานุ, นายธีรทัศน์ ต๊ะวิจิตร, นายธเนศ สอนแก้ว มี อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ประสานงาน จากนี้ ทีมน้ำพริกนรกปลา จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันชิงรางวัล Best of the Best กับอีก 64 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564

เห็นได้ว่าทุกโครงการนักศึกษาได้บูรณาการวิทยาการสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชน ที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการเข้าหาแหล่งทุน ให้แก่ประชาชนแต่ละท้องถิ่นให้มีความมั่นคง เกิดผลที่ยั่งยืน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เข้าใจวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักรู้ความสำคัญของทรัพยากรอันมีค่า เพื่อช่วยกันจรรโลงรักษาให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น