ขอเชิญชาวแม่โจ้ร่วมส่งขวดช่วยหมอผลิตชุดPPEสู้โควิด-19

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านการจัดการของเสีย และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย จัดโครงการ “MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE” ระดมรวบรวมขวด PET  เพื่อส่งให้เครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand และพันธมิตร นำไปผลิตเป็นเส้นใยแปรรูปเป็นชุด PPE ซึ่งกำลังขาดแคลน ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เตรียมส่งมอบ Lot แรก  ในวันอังคารที่  17  สิงหาคม 2564

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวแม่โจ้เห็นความสำคัญของการแยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรมรีไซเคิล/การนำกลับไปใช้ใหม่ และที่สำคัญได้ร่วมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมนำไปผลิตเป็นเส้นใยแปรรูปเป็นชุด PPE ที่กำลังขาดแคลนเป็นอย่างมาก มอบให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

สำหรับขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้ว ที่สามารถนำไปแปรรูป/ตัดเย็บเป็นชุด PPE ได้นั้น จะต้องเป็นขวดที่มีสัญลักษณ์ PET หรือ หมายเลข 1 ระบุที่ไว้ที่ขวด ล้างให้สะอาด ตากขวดให้แห้ง บีบขวดให้แน่นเพื่อประหยัดพื้นที่ จากนั้นรวบรวมนำมาชั่งและลงทะเบียนบริจาค พร้อมรับของที่ระลึกบริเวณจุดจัดกิจกรรม

ขอเชิญชาวแม่โจ้ ระดมขวดพลาสติกใสใช้แล้ว เข้าร่วมกิจกรรม MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE สู้โควิด-19  ในวันที่ 17 สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  อาคารแผ่พืชน์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่  กองกายภายและสิ่งแวดล้อม  หมายเลขโทรศัพท์  0 5387 3231, 0 5387 3226, 06 3991 6545 , 08 5036 4548

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น