ม.แม่โจ้ปฐมนิเทศนักศึกษา64(ออนไลน์)สร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างมีความสุขในยุคNew Normal

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ ได้รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในยุคนิวนอมอล (New Normal) ได้อย่างมีความสุข

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอสันทราย ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่, พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ เรือนแก้ว รองผู้กำกับ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้สำหรับนักศึกษาใหม่” , นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ได้ให้ความรู้ “การปรับตัวในการดูแลสุขภาพและอนามัยในยุคโควิด-19” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้บรรยาย และแนะนำ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้อาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น