R.P.MGroupยืนยันไข่ไก่ปลอดภัยลุยคุมเข้มป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

ความคืบหน้ากรณีพบการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพนักงาน บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด หรือ R.P.M Group ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 161-161/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 61 ราย พร้อมเร่ง Swab พนักงานและประชาชนในชุมชนรอบโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

R.P.M Group ไม่นิ่งนอนใจ โดยให้ความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามหลักการบริหารจัดการควบคุมโรคในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) ดังนี้

1.บริษัทได้ทำการปิดบริษัท โดยใช้มาตรการ Bubble and Seal ของสาธารณสุข ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 91/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง เป็นเวลา 14 วัน เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด 14 วัน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งบริษัทโดยทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

2.บริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก เพื่อคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกัน จากการตรวจหาเชื้อ(Swab) พนักงาน จำนวน 106 ราย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 20 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อ (Swab) อีกจำนวน 221 ราย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ทราบผลเพิ่มอีก 41 ราย รวมเป็น 61 ราย โดยพนักงานที่ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมไว้ ถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะให้รักษาตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด และจัดทำอาหารให้พนักงานที่ต้องกักตัว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

3.บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง เพื่อดำเนินการจัดระเบียบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า – ออก พื้นที่ในชุมชนใกล้เคียงบริษัท เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทได้มีมาตรการป้องกัน ตามมาตรการของทางสาธารณสุข โดยให้พนักงานตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือทำงานตลอดเวลา เว้นระยะห่าง (Social distancing) และแยกการรับประทานอาหาร เป็นต้น ในส่วนของไข่ไก่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ทุกฟอง และใช้เครื่องคัดไข่อัตโนมัติ เพื่อลดการสัมผัส ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไข่ไก่ที่ส่งมอบนั้นมีความปลอดภัยต่อการบริโภค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น