ม.แม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19เดินหน้านโยบายนศ.-บุคลากรรับวัคซีนครบ100% สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 % โดยได้ประสานงานจัดหาวัคซีนจากทุกช่องทางที่จะสามารถจัดสรรและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร และนักศึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนหน้า โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำนักศึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษาที่ลงทะบียนแจ้งความจำนงค์ตามระบบของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 1,882 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค.64) แยกเป็น
– รับวัคซีน Sinovac จำนวน 226 คน
– รับวัคซีน AstraZeneca โควต้าจากกระทรวง อว. รอบแรก (เข็มที่ 1) จำนวน 1,656 คน (รวม มจ.แพร่ฯ และ ชุมพร)

หลังจากนี้ ทางกระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษาเพิ่มเติมต่อไป เพื่อเป็นการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากร และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังคม ตามนโยบายกระทรวง อว. และนโยบายมหาวิทยาลัยให้บุคลากรได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 %

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น