วิศวฯมช.จัดอบรมเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม“เตรียมความพร้อม กรณีเกิดภัยพิบัติอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย” กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในสถานการณ์สมมติ (Table Top Exercise : TTX) รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสาธิตวิธีการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น โดยทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการ ให้บุคลากรทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน เมื่อเกิดเหตุดังกล่าว ทั้งยังทราบถึงข้อบกพร่องของแผนการปฏิบัติตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งศักยภาพในการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติในการโต้ตอบต่อสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุ พร้อมสำรวจ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีบุคลากร รวมถึงนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประมาณ 50 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น