คณะผู้บริหารม.แม่โจ้ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า 2 คณะใหม่พยาบาลฯ-สัตวแพทย์ฯ เตรียมเปิดเร็วๆนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมทีมงานบุลลากรร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมทั้งหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย อยู่ในระหว่างสภาการพยาบาลประเมินหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อ เตรียมเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) หลังจากได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว..

ในส่วนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) และขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ หลักสูตรการเรียนการสอน และการสรรหาบุคลากร โดยในเบื้องต้น ได้มีการก่อสร้างอาคารคลินิกรักษาสัตว์ เฟส 1 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในส่วนของคลินิกรักษาสัตว์ได้ประมาณปลายปี 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น