“กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมว่าที่ผู้สมัคร สท.

“กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่” มาตามนัด “เฮียหน้อย ชาตรี เชื้อมโนชาญ” ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมว่าที่ผู้สมัคร สท. ทั้ง 4 แขวง และผู้เชี่ยวชาญคนดัง คนรุ่นใหม่ร่วมทีมลงสนามสู้ศึก ขออาสาบริหารบ้านเมืองยุคใหม่ รับใช้ชาวเมืองเชียงใหม่ สนามใหญ่ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ ชูนโยบายทำได้ทันที เร่งปฎิรูปสุดล้ำ เศรษฐกิจมาก่อน ปักธงแน่นด้วยนโยบาย หวังกวาดชัยยกทีม”

“กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่” (พิงคนครเดิม) นำโดย เฮียหน้อย ชาตรี เชื้อมโนชาญ และทีมผู้บริหาร จัดแถลงข่าวเปิดตัว เพื่อลงสมัครในการเลือกตั้งตามประกาศของสำนักกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ในงานได้จัดแถลงวิสัยทัศน์ รูปแบบการพัตนาเมืองเชียงใหม่ รวมบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาและประชาชนทุกภาคส่วน ระดมองค์ความรู้ความสามารถ มาเป็นนโยบายเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เกิดประโยนช์สูงสุด เพื่อความมุ่งหวังอยากเห็นเมืองเชียงใหม่พลิกโฉมสู่การพัฒนาเมืองในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วน รวมไปถึงการประสานพลังกับคนรุ่นใหม่ในการออกนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับเมืองเชียงใหม่ได้อย่างตรงจุด

ทาง “กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่” ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในครั้งนี้มากว่า 3 ปี โดยมีการลงพื้นที่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บข้อมูลในเชิงปัญหาในระดับชุมชน และแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระดับ ทำให้ทางทีมมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการเข้ามาแก้ไขปัญหาของเมืองเชียงใหม่ ทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว เศรษฐกิจเรื่องแรกทำทันที พลิกฟื้น สานต่อ เศรษฐกิจที่ดี การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่นั้น จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ให้พร้อมในทุกมิติ ทั้งทางด้านการศึกษา สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ ให้พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพและพร้อมส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป

กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มีการคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกผ่านอุดมการณ์และความต้องการในการเข้ามาทำงานพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ทางกลุ่มไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา และอายุ เพียงแค่มีใจรักการพัฒนาเพื่อบ้านเมือง คลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่และทราบปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี การออกแบบนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มีการลงพื้นที่ในชุมชน และมีการพบปะพูดคุยกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน กลุ่มธุรกิจ เยาวชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข

นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญหลังโควิด-19 คือ การฟื้นฟูกิจการทั้งหมดทันที เพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่มีการฟื้นตัวและเตรียมพร้อม สำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีที่ทางกลุ่มนำมาใช้คือ เทคโนโลยี AI เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆของเมือง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดตั้งวอร์รูมสำหรับการจัดการปัญหาผ่านระบบโครงข่ายที่จะวางทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมไปถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเทศบาลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดกระบวนการในการติดต่อระหว่างประชาชนกับทางเทศบาล ด้านการศึกษา ทางทีมเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มีความต้องการในการพัฒนาระบบการศึกษาของเทศบาลให้มีคุณภาพมากขึ้น และเปิดโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุนการรเยนต่อระหว่างประเทศ การศึกษาในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับยุคดิจิตอล ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มศูนย์เด็กเล็กและพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

ปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่แก้ไขได้ด้วยการวางผังท่อระบายน้ำใหม่ มีการรอกท่อและคูเมืองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ทางกลุ่มได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการติดตามระดับน้ำ การระบายน้ำอย่างเป็นระบบ นโยบาย pm2.5 ทีมเพื่อไทยนครเชียงใหม่เล็งเห็นความเร่งด่วนของปัญหาที่เรื้อรังเหล่านี้ การขอความร่วมมือจากทั้งทางราชการและภาคประชาชนเพื่อหามาตรการในการลดฝุ่นควันในเมืองและบริเวณโดยรอบ อีกทั้งได้มีแนวคิดการนำเทคโนโลยีการกรองอากาศเข้ามาจัดการปัญหานี้ คือ เทคโนโลยีหอคอยกรองอากาศ หรือต้นไม้อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศอย่างดีเยี่ยม โดยในปัจจุบันมีการติดตั้งเทคโนโลยีนี้ในเมืองใหญ่ๆทั่วโลก

นโยบายสนามกีฬา 24 ชั่วโมง เป็นนโยบายที่สร้างพื้นที่ในการออกกกำลังกาย และกิจกรรมกลางแจ้งที่สร้างสรรค์สำหรับคนทุกเพศทุกวัยให้สามารถเข้าถึงสนามกีฬาของเทศบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการเพิ่มสนามกีฬาเอ็กตรีม ลานสเกตบอร์ด และลานกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเยาวชนและคนทุกเพศทุกวัย

การฝากถึงคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น “ปัญหาของท้องถิ่นจะแก้ไขได้โดยคนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์” เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงบ้านเราได้ เราสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้ผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น อยากให้เยาวชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ และมีส่วนร่วมในวันงานมีกลุ่มตัวแทนเครือข่ายเยาวชน เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะนครเชียงใหม่ Youth Association for Public Policy Development of Chiang Mai (YAPC) ที่มีตัวแทนมาจากนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษาวันใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น เข้าร่วมให้การส่งต่อนโยบายและผลักดัน สนับสนุนกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ เช่น

กลุ่มปัญหาการจราจรในเมืองเชียงใหม่ ปัญหาการศึกษาของเยาวชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาด้านการจัดสรรพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาการสร้างแลนด์มารค์สำหรับวัยรุ่นเพื่อการออกกกำลังกายและทำกิจกรรมที่ยังขาดแคลน ปัญหาการดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัย และการแก้ปัญหาด้านวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ เป็นต้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น