ร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่จับมือตั้ง “สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่” หวังช่วยเหลือสมาชิก

ร้านอาหารและสถานบันเทิงกว่าร้อยร้าน ได้ผนึกกำลังร่วมกันตั้ง “สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่” ขึ้น พร้อมกับจัดงาน “สถาปนาคณะกรรมการสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ สมัยที่ 1” ชุดวาระปี 2563 – 2565 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม โดยมี นายธนิต ชุมแสง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ หวังเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารของจังหวัด

นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่เป็นการร่วมมือการจัดตั้งระหว่างชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ และชมรมเชียงใหม่ฟู้ดส์แอนด์บิสโทร (CMFB) ซึ่งได้รวบรวมสมาชิกธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่เข้าไว้ด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มและร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการให้ได้มาตรฐานที่ดี และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของสมาชิกได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่เป็นองค์กรที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้สามารถผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิต19 ไปให้ได้ เพื่อจะเกิดประโยชน์และผลดีทั้งมวลสมาชิกสมาคมฯและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศชาติ”

“โดยที่ผ่านมาสมาคมฯได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตราการความปลอดภัยร้านอาหารในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิต19 ส่งเสริมสมาชิกร้านอาหารรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมโครงการ We love Chiangmai และโครงการ Gastronomy Tourism:LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” และร่วมลงนามข้อตกลงกฏบัตรอาหารปลอดภัยภาคเหนือเพื่อสนับสนุนผลักดัน กฎบัตรเชียงใหม่ (Chiang Mai Charter) ที่จะยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นการท่องเที่ยวนิเวศ สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่จะดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและบริการร้านอาหารและอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป” นายธนิต ชุมแสง กล่าวเพิ่มเติม

One thought on “ร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่จับมือตั้ง “สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่” หวังช่วยเหลือสมาชิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น