บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความถี่เที่ยวบิน 3 เส้นทาง เริ่ม 1 กันยายนนี้

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินเส้นทางในประเทศ  3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต, เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลำปาง อีกเส้นทางละ 1 เที่ยวบินต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 โดยเที่ยวบิน PG277 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 18.25 น. และเที่ยวบินที่ PG 278 ออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 19.25 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 20.45 น. ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไป-กลับกรุงเทพฯ-ภูเก็ต รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 โดยเที่ยวบิน PG215 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 09.50 น. และเที่ยวบินที่ PG216 ออกจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 10.40 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.05 น.  ทำให้สายการบิน ฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน

 เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลำปาง จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 โดยเที่ยวบิน PG203 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 07.45 น. ถึงสนามบินลำปาง เวลา 09.15 น. และเที่ยวบินที่ PG204 ออกจากสนามบินลำปาง เวลา 10.40 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.15 น.  ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลำปาง รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน

 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น