พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมจัดมหกรรม “กาดกลางกรุง” เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19

สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกันจัดมหกรรม “กาดกลางกรุง” ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม นี้ ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการภาคเหนือหลังวิกฤติโควิด-19 ชูไอเดียพัฒนาสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “กาดกลางกรุง” มหกรรมสินค้า และบริการเด่นภาคเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6 ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคมนี้ เพื่อขยายช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ อาทิ สินค้ากลุ่มอาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มสินค้าเชิงสร้างสรรค์ สินค้าการเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ซึ่งการคาดการณ์ว่าภายใน 10 ปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นออกจัดจำหน่ายและแสดงสินค้าภายในงาน

 การจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบเร่งด่วน โดยเชิญชวนผู้ประกอบการใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 3.กลุ่มอาหารและอาหารพื้นมือง และ 4.กลุ่มสินค้าและบริการของผู้สูงอายุ กว่า 150 บูธ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินคำภายในงาน โดยผลิตภัณฑ์เด่นที่จะนำมาร่วมจัดจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ อาทิ ร่มบ่อสร้าง ผ้าซิ่นมุกสลับลาย เครื่องเงินวัวลาย ชามตราไก่ลำปาง เชียงใหม่ศิลาดล ชาหมักออแกนิกส์ ข้าวก่ำล้านนา ส้มสีทองเมืองน่าน สับปะรดภูแล ผ้าไหมยกดอกลำพูน ฯลฯ ซึ่งภายในงานจะได้นำเสนอให้เห็นถึงกระบวนการผลิตที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวในเรื่องของฝีมือช่าง รวมไปถึงการนำเสนอสินค้านวัตกรรมโดดเด่นของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่สามารถพัฒนายกระดับสร้างแบรนด์สินค้าจนเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล และเชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งจัดให้มีคลีนิคให้คำปรึษาด้านธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง รวมถึงการจัดพื้นที่ Business Matching หรือกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและผู้เยี่ยมชม เพื่อสร้างโอกาส ต่อยอดธุรกิจ และการเติบโตในอนาคต

 นอกจากนี้เพื่อเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐได้เร่งวางแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ออกแบบ พัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริการให้เหมาะสมกับตลาดผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง มีศักยภาพในการบริโภค นับเป็นช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการได้ขยายฐานลูกค้าออกไปอีกด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น