พร้อมจัดงาน “Chiang Mai Local Food” ช่วยเหลือธุรกิจหลังโควิด-19 โดยหอการค้าเชียงใหม่ จับมือ สสว.

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมพร้อมจัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คาดว่ามีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และประธานการจัดงานฯ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคมนี้ ที่บริเวณ ตลาดอนุสาร ย่านการค้าไนท์บาร์ซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาดีขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากระบบเงินหมุนเวียนในพื้นที่หายไปกว่าร้อยละ 70-80 ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมหารือและทำงานกับทุกภาคส่วนเร่งรัดสนับสนุนและผลักดันให้เศรษฐกิจของเชียงใหม่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวโยงไปถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคม โดยจังหวัดเชียงใหม่จะเน้นเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว จึงขอให้ภาคธุรกิจได้มีการปรับตัว และเสนอปัญหา ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆ เข้าสู่มาตรฐานความสุขอนามัย หรือ SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วกว่า 180 ราย

ด้านนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ในพื้นที่กว่า 300 กิจการ ทั้งด้านอาหาร Street Food สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป งานหัตกรรม และสินค้าที่มีความโดดเด่นอีกจำนวนมาก มาร่วมออกบู้ท จัดจำหน่ายและแสดงสินค้าภายในงาน รวมทั้งมีการจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประเมินว่าจะมีเงินสะพัดในระหว่างการจัดงานและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และประธานการจัดงานฯ ได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกของ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5310-5038

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น