SUN ร่วมกับ NIA ผลักดันกลุ่มสตาร์ทอัพภาคเกษตรพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทย

“บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (SUN) นำโดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ในโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก “Inno4Farmers :The First AgTech Co-creation Program”

เปิดโอกาสให้กลุ่ม Startup ได้พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศ และยกระดับความสามารถของวิสาหกิจด้านการเกษตร จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก เช่น Artificial Intelligence, Sensors – IoT – Big data, Robotics & Automationเป็นต้น ซึ่ง บมจ.ซันสวีท ได้ร่วมกำหนดโจทย์ปัญหา คัดเลือกและให้คำปรึกษา AgTech Startup รวมทั้งร่วมพัฒนาสนับสนุน ให้เกิดการขับเคลื่อนและพลิกโฉมของภาคการเกษตรของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น