ขนส่งเชียงใหม่ เชิญชวนประมูลป้ายเลขสวย หมวดอักษร งข 8-9 สิงหาคม 2563

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 26 หมวดอักษร งข จำนวน 303 หมายเลข ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูล เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์ ” ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่ง ๆขึ้นไป

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว 25 ครั้ง นำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 534,775,772 บาท ทั้งนี้ได้นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปใช้ในกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ที่ผ่านมา จังหวัดเซียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS,โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร, โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่, โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เป็นต้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศล โดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร งข ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 0 5327 0432, 0 5314 0405 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง โทร. 0 5334 6421 สาขาอำเภอจอมทอง โทร. 0 5310 6867 และสาขาอำเภอแม่แตง โทร. 0 5310 4119

One thought on “ขนส่งเชียงใหม่ เชิญชวนประมูลป้ายเลขสวย หมวดอักษร งข 8-9 สิงหาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น