“ถนนคนเดินราชดำเนิน” วันอาทิตย์ เปิด 7 มิถุนายน 2563 นี้

ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานการเปิด “ถนนคนเดินราชดำเนิน” (วันอาทิตย์) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตัวแทนถนนคนเดิน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดการเปิดถนนคนเดินวันอาทิตย์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา16.00 น. – 21.00 น.

โดย “นายเอกชัย ท้าวคำมา” หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้ชี้แจงถึงมาตรการเตรียมความพร้อมกับมาตรการเสริมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการถนนคนเดิน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.ให้มีการควบคุมทางเข้าออกของถนนคนเดิน ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย โดยกำหนดจุดเข้า-ออก 4 จุด เจ้าหน้าที่เริ่มเข้าจุดคัดกรอง เวลา 16.00 น. ดังนี้ จุดที่ 1 ข้างโรงแรมอิมโฮเทล (ประตูท่าแพ) จุดที่ 2 หน้าวัดพระสิงห์ จุดที่ 3 สี่แยกยุพราช และจุดที่ 4 สี่แยกพุทธิโสภณ

2.การจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายอาหาร/สินค้า กำหนดมาตรการระยะห่างของผู้ค้าหรือร้านค้า ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ทำฉากกั้นระหว่างผู้ค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายอาหารให้มีการทำฉากกั้นด้านหน้าร้านระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้าด้วย

3.จัดให้มีการวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ค้า โดยกำหนดอุณหภูมิร่างการไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และจัดทำทะเบียนผู้ค้าถนนคนเดิน รวมทั้งลงบันทึกวันเวลาในการค้าขาย เพื่อที่จะสามารถติดตามผู้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงที

4.การรับเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้า ให้มีตะกร้ารับวางเงิน เพื่อลดการสัมผัสกันโดยตรง หรือส่งเสริมการชำระเงินแบบ cashless payment หรือการชำระเงินออนไลน์

5.ติดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อลดการสนทนาสอบถาม

6.ผู้ค้าทุกรายต้องมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตั้งหน้าร้านไว้บริการลูกค้า

โดยทั้งนี้หากผู้ค้าฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะมีคณะกรรมการควบคุมโรคฯตักเตือน แต่หากยังมีการฝ่าฝืนอยู่จะไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารายนั้นจำหน่ายสินค้าได้ต่อไป และหากพบว่าโซนใดมีผู้ฝ่าฝืนเกิน 20% ของจำนวนผู้ค้าในโซน จะยกเลิกการจำหน่ายสินค้าในโซนนั้นทั้งหมด และสำหรับกิจกรรมถนนคนเดินช่วงผ่อนปรนนี้ไม่อนุญาตให้มีเวทีการแสดง กิจกรรมเปิดหมวก ร้านนวด

“นายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม” รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันหลังจาก พรก.ฉุกเฉินผ่อนปรนมาตรการโควิด ระยะที่ 2 ปรากฏว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางขนส่งเชียงใหม่และทางรถไฟเชียงใหม่มีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับจำนวนที่คาดการณ์ไว้ จึงอยากให้ผู้ค้าถนนคนเดิน มีมาตรการสำหรับตัวเองในการรองรับวิกฤตการณ์ดังกล่าวในอนาคตด้วย ส่วนทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็พร้อมช่วยเหลือผู้ค้าที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจในการค้าขาย และจะอำนวยการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้าถนนคนเดิน แต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะไม่ประมาท พร้อมทำตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดมา และชี้แจงกับผู้ค้าให้ทราบและปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น