กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชี้ “บัตรทอง” ให้สิทธิการรักษาทุกคน เรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันบริการมาตรฐานเดียว ให้ประชาชนมั่นใจใช้บริการสาธารณสุข พร้อมเร่งสร้างระบบสวัสดิการทางสังคม

จากกรณีที่มีข่าวหญิงสาวรายหนึ่งขอรับบริจาค โดยอ้างว่าลูกป่วยด้วยโรคที่หายาก จนได้รับเงินบริจาคจากประชาชนจำนวนมาก และปรากฏในข่าวว่าอาจมีการทำร้ายเด็กเพื่อนำมาใช้เป็นข้ออ้างขอรับเงินนั้น

ทางกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ต้องการชี้แจงให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่า ปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นระบบรักษาพยาบาลที่รองรับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในระบบอื่นๆ โดยทุกคนจะได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาตามทะเบียนบ้านกับหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุด

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นมีระบบที่ชัดเจน ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน การขอย้ายสิทธิ โดยที่สิทธิประโยชน์รองรับการรักษาโรคทุกโรคตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ในแต่ละปีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะมีการรับฟังความเห็นเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันฯ ให้ครอบคลุมมากที่สุด ดังนั้น ขอให้ประชาชนทุกคนตรวจสอบสิทธิการรักษาของตัวเอง ด้วยการโทรสอบถามที่สายด่วน สปสช. โทร.1330

อย่างไรก็ตาม จากกรณีการขอรับเงินบริจาคนี้เป็นบทเรียนให้เราทุกคนได้ทบทวนความเชื่อทางการเมืองต่อบทบาทของรัฐในการจัดสวัสดิการพื้นฐานถ้วนหน้าที่จำเป็น โดยเน้นแนวคิด “สิทธิพื้นฐาน” จากระบบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ได้มาจากประชาชนทุกคนผ่านการเสียภาษีทุกรูปแบบ แต่ที่ผ่านมารัฐไทยยังขาดเจตจำนงในด้านนี้ โดยวิสัยทัศน์ของผู้กำหนดนโยบายมักมองเรื่องสวัสดิการถ้วนหน้าเป็นภาระ และเลือกให้สิทธิกับเฉพาะคนบางกลุ่มที่รัฐมองว่ายากไร้ ด้วยการสร้างระบบตรวจสอบที่ยุ่งยาก อย่างปรากฏการณ์เงินเยียวยาช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ระบบการให้แบบการกุศล หรือเลือกให้ นอกจากจะใช้งบประมาณในการตรวจสอบมหาศาลแล้ว ยังสร้างความแบ่งแยกในหมู่ประชาชน และทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยชัดเจนยิ่งขึ้น

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จึงต้องการให้กรณีนี้เป็นบทเรียนของสังคมไทย ว่าถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การสร้างรัฐสวัสดิการพื้นฐานถ้วนหน้าที่จำเป็น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมต่อการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็นของประชาชน และที่สำคัญต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวสำหรับทุกคน โดยติดตามดูแลรักษาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นระบบรัฐสวัสดิการเพียงเรื่องเดียว ที่เป็นไปตามเจตจำนงของการสร้างสวัสดิการถ้วนหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น