ซันสวีท สร้างพลังใจให้ชุมชน เติมข้าวโพดหวาน KC ใส่ตู้

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม โดยปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ต้องเผชิญกับความยากลำบากจำนวนมาก จึงร่วมกับหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ส่งมอบอาหารปลอดภัย ยังชุมชนรอบบริษัทฯ และสังคมโดยรวม เพื่อร่วมแบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

อีกทั้งทางบริษัทได้รับ ความร่วมมือจาก เพื่อนพนักงาน และ ครอบครัวอาจาร์ยโสภณ มงคลวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ มีจิตอาสาประสงค์ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ตรา KC)จำนวน 250 กระป๋อง ส่งมอบ ให้กับ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ในโครงการ “เชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” เพื่อแจกอาหารยังชีพให้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน คนตกงาน ขาดรายได้ ณ โรงแรมแอ่วนิมมาน ซอย 17 จ.เชียงใหม่

บริษัทฯ ได้เดินหน้าตามนโยบายเพื่อสังคม (CSR) ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันและกัน โดยส่งมอบข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ตรา KC กับโครงการ “ตู้เติมสุข” ซึ่งมีหน่วยงานและผู้ใจบุญหลายแห่งร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเชื่อมโยงความสุขและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในยามลำบาก แบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 จำนวน 5 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 “ตู้เติมใจให้กัน” สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3 นทพ) ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ

จุดที่ 2 “ตู้เติมสุข” สำนักงานทนายความตรงข้ามโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จุดที่ 3 “ตู้เติมสุข” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองผึ้ง อำเภอเมืองเชียงใหม่

จุดที่ 4 “ตู้เติมสุข” สวนสาธารณะสมโภช 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่

จุดที่ 5 “ตู้หยิบสุข” หอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ซันสวีท ขอเป็นกำลังใจให้ทุกส่วนงานที่ทุ่มเทกำลังความสามารถ และเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยหวังว่าการส่งมอบอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจ ให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น