ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เมืองแม่เหียะ มอบถุงยังชีพ ส่งความห่วงใยสู่ประชาชน


เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบลแม่เหียะ กระจายทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ Mr. Hagen Dirksen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวันเพ็ญ ศักดาทร เจ้าของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส นำถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และเครื่องอุปโภค จำนวน 351 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ 10หมู่บ้าน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ขาดรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ที่ผ่านมา จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในชุมชนเมืองแม่เหียะมีจำนวนมากพอสมควร โดยจะเห็นได้จาก ผู้ที่มาลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19ในเขตตำบลแม่เหียะ ปัจจุบันมีจำนวน 693 ราย ซึ่งบางครัวเรือนต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ประสานงานไปยังห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส จึงได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 351 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ในเบื้องต้น ทั้งนี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้มอบหมายให้ทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกระจาย ทั้ง 10 หมู่บ้าน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคลุมอย่างเคร่งครัด ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ สวมหน้าการอนามัย และกำหนดระยะห่าง ในการเข้ารับของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงได้กำหนดมาตรการหากประชาชนหรือผู้ประกอบการใดที่มีความประสงค์จะนำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่ ให้แจ้งเทศบาล เพื่อที่จะได้นำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือจัดระเบียบ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น