เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเผยโฉมสมาชิกใหม่ “ลูกนกฟลามิงโก้” เฝ้าดูแลใกล้ชิด พร้อมรับ-ส่งไปโรงเรียนทุกวัน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ต้องให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน รวมทั้งสถานศึกษาต้องงดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเวลานี้ ในขณะเดียวกันที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แม้จะมีการปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 บุคลากรขององค์กรยังคงต้องสลับสับเปลี่ยนมาปฏิบัติงานทุกวัน เพื่อดูแลสัตว์ต่างๆ กว่า 131 ชนิด 1,266 ตัว ที่อยู่ในความดูแลของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งในช่วงเวลานี้มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมากมาย บางชนิดต้องได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หนึ่งในนั้นคือ “ยิบมัน” ลูกนก ฟลามิงโก้ใหญ่ (Greater Flamingo) ที่เพาะขยายพันธุ์ได้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเป็นการเกิดตามธรรมธรรมชาติ และได้รับการเลี้ยงดูโดยทีมสัตวแพทย์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การดูแล “ยิบมัน” นั้น เริ่มตั้งแต่อายุ 1 วัน โดยแยกออกมาจากฝูง เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ที่อาจจะออกมาหาอาหารในเวลากลางคืน เนื่องจากพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นพื้นที่ป่า ที่มีสัตว์ตามธรรมชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยนำมาเลี้ยงดู ณ โรงพยาบาลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อ“ยิบมัน” อายุได้ 8 สัปดาห์ ทีมสัตวแพทย์ ได้เริ่มฝึกให้คุ้นเคยกับเพื่อนๆ ในฝูงนกฟลามิงโก้ ซึ่งตามปกติ “ยิบมัน”จะคุ้นเคยกับการอยู่กับมนุษย์มากกว่า และรู้จักชื่อเรียกของตนเอง และสามารถแสดงออกถึงความรัก ความไว้วางใจที่มีให้แก่ผู้เลี้ยง โดยเมื่อผู้เลี้ยงส่งเสียงเรียกเจ้ายิบมันจะวิ่งเข้ามาหาและนั่งลงข้างๆ หรือคลอเคลียด้วยความรัก การฝึกให้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในฝูงนั้นก็เหมือนการไปโรงเรียน โดยทีมสัตวแพทย์ได้รับ-ส่งเจ้ายิบมันไปโรงเรียนทุกวันเพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกับฝูงในทุกๆ เช้า และรับกลับในช่วงเย็น ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับฝูงนกฟลามิงโก้ใหญ่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 11 ตัว และได้วางแผนในการปล่อยสมาชิกใหม่นี้เข้าสู่ฝูงเมื่อสามารถปรับตัวได้อย่างคุ้นเคย คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ นับจากนี้ไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น