“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” พร้อมดูแลสัตว์ หลังปิดบริการเที่ยวชมชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีมาตรการทำความสะอาดสถานที่ ฆ่าเชื้อบริเวณกรงสัตว์ และดูแลสัตว์อย่างต่อเนื่อง พร้อมป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 30 เมษายนนี้ เป็นการควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกไปในวงกว้าง และลดความเสี่ยงต่อพนักงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีกทั้งยังมีมาตรการให้เจ้าหน้าที่สลับวันทำงานที่บ้านกับที่ทำงาน (Work From Home) เพื่อลดความแออัดในที่ทำงาน เป็นการลดการระบาดของโรคอีกทางหนึ่ง โดยในช่วงปิดให้บริการ ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ดำเนินการทำความสะอาดในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ในบริเวณรถราง ราวจับต่างๆ เก้าอี้ ลูกบิดประตูห้องน้ำทั้งหมด รวมทั้งจุดที่นั่งชมการแสดง Tiger show , จุดนั่งชมการแสดง Night Predators เป็นต้น รวมถึงการฆ่าเชื้อบริเวณกรงสัตว์ การฉีดวัคซีน และการดูแลสัตว์อย่างต่อเนื่อง

นายสัตวแพทย์รักษ์ศิริ น้อมศิริ หัวหน้างานสัตวแพทย์ กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ กล่าวว่า ในส่วนของการดูแลสัตว์ ซึ่งปกติแล้วเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการทั้งกลางวันและกลางคืน และในช่วงนี้ที่อยู่ในระหว่างการปิดให้บริการ ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็ได้จัดทำ Enrichment เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมสัตว์ ให้กับสัตว์ที่ไม่ได้ออกไปทำการแสดงโชว์ และเพื่อลดความเครียดให้แก่สัตว์ที่ต้องอยู่ในบริเวณคอกกักนานขึ้น พร้อมทั้งมีการฉีดวัคซีน เพิ่มวิตามิน B12 และทำการตรวจบริเวณปอดของสัตว์เพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังมีการตั้งจุดคัดกรองด้านหน้าประตูทางเข้า เฝ้าระวังตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ยังเข้ามาปฏิบัติงานในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองด้วยทุกครั้ง และสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในช่วงการปิดให้บริการชั่วคราว (วันที่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2563) สามารถส่งหนังสือถึงสำนักงานฯ ได้ที่ E-mail : pinkanakorn.adm01@gmail.com หรือโทรศัพท์ 053 – 999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : nightsafari สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 053-999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : nightsafari

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น