“Chiang Mai Life Walking Street” อำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว ถนนคนเดินแห่งแรกของไทยหวังดึงนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรมดิจิทัล” (Chiang Mai Life Walking Street) โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวุฒิกร มโนมัยวิบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านนวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

สืบเนื่องจากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ส่งข้อเสนอโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ผ่านแนวทางการพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่อย่างชาญฉลาด (Chiang Mai Smart City Through Smart Old Town) ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อขอรับการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City Thailand) โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้คัดเลือกถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ถนนราชดำเนิน) เขตพื้นที่เมืองเก่า ให้เป็นพื้นที่นำร่องในการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองเชียงใหม่ ผ่านแอปพลิเคชันที่จะรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของถนนคนเดินวันอาทิตย์ไว้ ได้แก่ ชื่อร้านค้า ชื่อผู้ประกอบการ ประเภทสินค้าที่จำหน่าย พร้อมแผนที่นำทางร้านค้า รวมถึงวิธีการติดต่อกับผู้ประกอบการ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว

ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่สำคัญ ส่วนลด สิทธิประโยชน์ รวมถึงที่ตั้งห้องน้ำ และการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยในถนนคนเดินวันอาทิตย์ และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในถนนคนเดินวันอาทิตย์ ซึ่งจากเดิมจะจำหน่ายสินค้าได้เฉพาะในวันอาทิตย์ ให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ถนนคนเดินวันอาทิตย์ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และจะมีการจัดกิจกรรมไฮไลท์เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการดึงดูดและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส และได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงภายใต้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำรงชีพให้มีชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และกระตุ้นเศรษฐกิจ (New Smart Economy) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีความทันสมัยและยั่งยืนสืบไป พร้อมทั้งคาดหวังว่า โครงการ Chiang Mai Life Walking Street จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวถนนคนเดินเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยอดขายของผู้ประกอบการเติบโตขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น