เชียงใหม่ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแม่แตงผลักดันนโยบายรัฐ

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสมาชิกผลักดันนโยบายภาครัฐ ในการจัดการบริหารกองทุนหมู่บ้านล่ะ 2 แสนบาท ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้แต่ละหมู่บ้านบริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด

นายสุธิพงค์  ช่อเสาวรักษ์ ประธานเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อำเภอแม่แตง พร้อมด้วยประธานเครือข่ายฯระดับตำบลรวม 13 ตำบล ได้ประชุมวางแนวทางการผลักดัน การจัดการบริหารกองทุนหมู่บ้านล่ะ 2 แสนบาท ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำให้ประธานกองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่แตงรวมทั้งหมด 120 หมู่บ้านได้นำเงินกองทุนหมู่บ้านล่ะ 2 แสนบาท บริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและชาวบ้านมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้มีการหารือในการบริหารจัดการเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ กองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลังจากที่ผ่านมา ชาวบ้านมักมีปัญหาในด้านความไม่เข้าใจเรื่องระเบียบและการยื่นเอกสารขอรับเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ ทำให้เอกสารถูกตีกลับทำให้เสียเวลาในการยื่นเอกสารใหม่ ทางที่ประชุมจึงมีมติให้ประธานกองทุนหมู่บ้านฯให้คำปรึกษากับลูกบ้านก่อนที่จะยื่นเอกสารต่างๆไปยังหน่วยงานภาครัฐ

นายสุทธิพงศ์  ช่อเสาวรักษ์ ประธานเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อำเภอแม่แตง เปิดเผยว่า การบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อำเภอแม่แตง กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้มีการหารือในการบริหารจัดการเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ กองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลังจากที่ผ่านมา ชาวบ้านมักมีปัญหาในด้านความไม่เข้าใจเรื่องระเบียบและการยื่นเอกสารขอรับเงิน ฌาปณกิจสงเคราะห์ ทำให้เอกสารถูกตีกลับทำให้เสียเวลาในการยื่นเอกสารใหม่ ทางที่ประชุมจึงมีมติให้ประธานกองทุนหมู่บ้านฯให้คำปรึกษากับลูกบ้านก่อนที่จะยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น