เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินหน้าติดเซนเซอร์จุดห้ามจอด

รองรับ Smart City เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินหน้าติดเซนเซอร์จุดห้ามจอด ถ.นิมมานเหมินทร์-ศิริมังคลาจารย์ หลังจากมีการทดสอบการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนสามารถดำเนินการติดตั้งไปแล้ว 52 จุด ร้อยละ 46 สิ้นเดือนกพ.จะครบ  113 จุด เน้นจุดแยก จุดขาวแดงแก้ไขการจราจรติดขัด ย่านดังนิมมานฯ

พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและระบบข้อมูลอัจฉริยะเพื่อรองรับการพัฒนา Smart City ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในการกำหนดจุดห้ามจอดรถตามแนวขาว – แดง บริเวณทางเลี้ยว ทางแยก ในย่านถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนศิริมังคลาจารย์ เฉพาะเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ และได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ และ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารสำนักงานนครเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่าจากการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา การเป็นSmart City ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะด้านการจราจร ในย่านเศรษฐกิจชื่อดังนิมมานเหมินทร์ที่มีการจอดรถ ในพื้นที่ห้ามจอดขาวแดง ใกล้ทางแยกทางเลี้ยว จนกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว จึงได้นำระบบติดเซนเซอร์จุดห้ามจอด ถ.นิมมานเหมินทร์-ศิริมังคลาจารย์  ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนนิมมานเหมินทร์ และ ถนนศิริมังคลาจารย์ เกิดขึ้นเนื่องจากมีรถจอดในพื้นที่ห้ามจอดบริเวณต้นซอย ทำให้การเลี้ยวรถเข้าไปในซอยทำได้ลำบาก จนส่งผลให้การจราจรบนถนนสายดังกล่าวติดขัดตามมา เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อตรวจจับรถที่จอดในพื้นที่ห้ามจอดในซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนนิมมานเหมินทร์-สิริมังคลาจารย์ จำนวน 113 จุด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบัน ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต้นแบบแล้วเสร็จจำนวน 52 จุด คิดเป็นร้อยละ 46 และจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบทั้ง 113 จุด ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น