นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเข้ารับการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถ

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ได้เรียนรู้การขับขี่รถจากครูฝึกสอนขับขี่ เสริมทักษะด้านการขับขี่ความปลอดภัย ตลอดจนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ก่อนจะสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ครั้งแรก

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายวรพจน์  ขันทะยา  หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถและเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ จัดอบรมตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 7 ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จำนวน 50 คน หญิง 35 คน ชาย 15 คน  ห้องอบรม 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน  การฝึกอบรมครั้งนี้ได้ วิทยากร จากหน่วยงานเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โรงเรียนสอนขับรถจังหวัดลำพูน และครูฝึกด้านการขับขี่รถจากบริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตร การขอรับใบอนุญาตขับรถ

นายวรพจน์ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ เผยว่าซึ่งการอบรมครั้งนี้น้องๆมีอายุตั้งแต่ 15 ปีไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเป็นการขอสอบใบขับขี่ครั้งแรก ในช่วงวันหยุด ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์ขับขี่มาสถานศึกษา แต่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ และยังไม่รู้กฎจราจร เครื่องหมมาย ทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งครูฝึกผู้เชี่ยวชาญการขับรถจากบริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการฝึกอบรมมาให้ความรู้ การขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน เพิ่มความรู้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นหากพบเจอผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการทำใบขับขี่ที่ได้ทั้งทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ มีน้ำใจแล้ว ยังมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น