บางกอกแอร์เวย์สจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Season of Giving” ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชนหรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำโดยนางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทฯ (ที่ 3 จากซ้าย)พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่

นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย)  นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและวางแผนฝูงบิน (ที่ 1 จากซ้าย) และ นายวรงค์ อิศรเสนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (ที่ 1 จากขวา) จัดกิจกรรม “Season of Giving” ครั้งที่ 4 มอบผ้าห่มจำนวน 300 ผืนให้แก่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด พร้อมทั้งมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ชุมชนและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมี นายนิกร  แก้วโมรา หัวหน้าศูนย์ฯ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเป็นเกียรติในงาน 

กิจกรรม Season of Giving เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “Community of love ” ของส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)  ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ในปีนี้บริษัทฯ ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 300 ผืน ซึ่งเป็นผ้าห่มสภาพดีที่เคยให้บริการแก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ ให้แก่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด  เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนที่มาเข้าค่ายเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมี เสื้อผ้า หนังสือเรียน ของเล่นเด็ก ที่พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคให้กับชุมชนและโรงเรียนในละแวกศูนย์ศึกษาฯ จำนวน  3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด  โรงเรียนบ้านเมืองแพม  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง  นอกเหนือจากการบริจาคสิ่งของทางคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสายังได้ร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียนบ้านถ้ำลอดอีกด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ BLUE HEART – A Love to Share ” โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น โครงการหลัก ได้แก่ โครงการสานพลังรัก สู่ชุมชนที่ยั่งยืน (Community of Love) และ โครงการรักษ์โลก ดูแลโลก (Love Earth Save Earth) ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น